• Ruimtelijke ontwikkeling
  • Infra
  • Bouw
  • Geodesie
  • Omgeving
  • Mileuonderzoek

De integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling.

AGEL adviseurs integreert expertises binnen zes werkvelden, ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek.

Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgt AGEL adviseurs ook aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van stedenbouw, bouw, infrastructuur en milieuaspecten. Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijke in- en uitbreidingsplannen, industriële ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook bij ecologische en landschappelijke projecten. Bekijk via deze link onze digitale brochure

AGEL adviseurs kunt u bereiken door te bellen met 0162-456481, te e-mailen naar  info@ageladviseurs.nl, of het contactformulier digitaal in te vullen.

 

*NIEUW* GeoBORG voor nu en morgen. De oplossing voor het BORG'en van uw (geo)data.

GeoWeek bij OBS de Radonkel

24/05/2016 - Vandaag hebben de enthousiaste collega's van AGEL adviseurs en Alfodrone gastlessen verzorgt op de OBS de Radonkel in Raamsdonksveer. Samen met de leerlingen van groep 7 en 8 zijn er grondboringen gezet om grondwater op te pompen, zijn er objecten ingemeten en is er GIS speurtocht opgelost.

Collega gezocht binnen infra

11/05/2016 - Infra voor de toekomst, een uitdaging van creativiteit en duurzaamheid. De infra-experts van AGEL adviseurs hebben de nieuwe eisen voor een duurzame toekomst scherp in het oog. Die eisen vormen een inspirerende uitdaging om hun expertise optimaal in te zetten. Met creatieve, duurzame en efficiënte oplossingen als doel. Naast het totale projectmanagement verzorgt AGEL adviseurs zowel de planopstelling van ontwerp tot contract als ook de aanbesteding, de directievoering en het toezicht tijdens de realisatie van uw projecten. 

Asfaltonderzoek

23/03/2016 - Asfaltonderzoek gemeente Werkendam onderhoud 2016 . AGEL adviseurs is in opdracht van de gemeente Werkendam gestart met het onderzoek naar de asfaltverhardingen ter plaatse van een viertal wegen in de gemeente. De wegvakken zijn gelegen op de Dijkgraaf den Dekkerweg, de Rotonde Borgharenweg, de Bandijk en het Kruispunt Dussensedijk-Dorpstraat. Voor deze wegen is in het kader van het wegonderhoud 2016 voorzien in het vervangen van de asfaltdeklaag en waar nodig ook de asfalt tussenlaag.   De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt”, CROW 210. AGEL adviseurs heeft al jaren een goede ervaring met het wegenbouwkundig laboratorium van Omegam Laboratoria voor het verrichten van de analyses naar de wegopbouw en de bepaling van de teerhoudendheid binnen deze richtlijn. Om de verkeersveiligheid te borgen vinden verkeersmaatregelen plaats volgens de richtlijnen 96a en 96b van de CROW. Voor deze maatregelen is in dit project een beroep gedaan op Vevon.   Wist u trouwens dat AGEL adviseurs ook expertise in huis heeft voor bouwstoffenonderzoek en eigen voor SIKB protocol 1002 en 1003 erkende monstersnemers in dienst heeft? Indien u interesse heeft in uitbesteding van dergelijke onderzoeken of vragen of keuringen van bouwstoffen binnen het besluit bodemkwaliteit neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Centrumplan

22/03/2016 - Integrale samenwerking Centrumplan Capelle aan den IJssel. Winkelcentrum De Koperwiek en omgeving worden de komende jaren vernieuwd. Doelstellingen zijn het realiseren van een aantrekkelijk kloppend stadshart met duidelijke verbindingen en een beleefbaar stadspark. Om dit doel te verwezenlijken worden de centrumring, het stadsplein, diverse parkeerterreinen en aansluitende parken opnieuw ingericht. In dezelfde periode wordt het winkelcentrum door eigenaar Wereldhave gerenoveerd en uitgebreid. In totaal wordt de komende 5 jaar 24,5 miljoen euro geïnvesteerd voor het verwezenlijken van het project. Voor meer informatie over het project verwijzen wij u naar  http://www.centrumxpeditie.nl/ AGEL adviseurs is trots om een bijdrage te mogen leveren aan dit project en heeft hiervoor een raamcontract afgesloten met de gemeente. Op dit moment wordt gezamenlijk met een groot aantal specialisten van de gemeente een nadere invulling gegeven aan de schetsontwerpen. De nadruk van onze werkzaamheden ligt op het toetsen van de technische knelpunten naar aanleiding van de door de gemeente opgestelde stedenbouw- en verkeerskundige schetsontwerpen. Daarnaast waarborgen wij de functies, risico's, klantwensen en -eisen. Hierdoor wordt een solide basis gelegd voor het vervolg van het project. Onze integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling sluit uitstekend aan op bovenstaande werkzaamheden. Onze meerwaarde ligt in het leggen van verbanden tussen de verschillenden vakdisciplines, wensen en eisen van in – en externe belanghebbenden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin van Praat.

De Agelasidae

09/03/2016 - De Agelasidae als GEO – ICT tool! AGEL adviseurs heeft een eigen tool ontwikkeld waarmee viewers met twee muisklikken benaderbaar zijn voor eigen medewerkers en op korte termijn ook voor klanten. Naast de viewer bestaan nu de mogelijkheden om conversie uit te voeren van kadastrale kaarten naar een bepaald gewenst formaat, interactieve bevraging van data en andere GIS toepassingen. 

Digitaal Bodemonderzoek

07/03/2016 - Digitaal en nauwkeurig het veld in: AGEL adviseurs doet het als eerste! Ondanks de protocollering van bodemonderzoek is het in veel gevallen lastig exact de plaats te bepalen van een boring en deze bij bijvoorbeeld vervolgonderzoeken terug te vinden. Laat staan wanneer er sprake is van een grondsanering in open terrein zonder vaste punten. De middelen die regulier gebruikt worden kennen afwijkingen van meer dan 5 meter zonder dat men zich dat realiseert. Het vastleggen van boorlocaties op veldtekeningen en op kantoor door een tekenaar overhevelen naar AutoCAD is foutgevoelig en kent onnauwkeurigheden.   Door een intensieve samenwerking met Leica (Geotrade) en  IT Works is AGEL adviseurs er in geslaagd als eerste in Nederland een werkbaar GPS systeem te hebben waarbij boringen exact in plaats worden bepaald, geregistreerd en gekoppeld worden aan boorbeschrijvingen en monsters. Hiermee kan nu volledig digitaal in het veld gewerkt kan worden. Een belangrijke eis was de koppeling met Terra Index en een borging van meetnauwkeurigheid. Het systeem is inmiddels uitgebreid getest door AGEL adviseurs en sinds maart daadwerkelijk operationeel in het bodemteam. Omdat alle punten met een hoge precisie worden opgeslagen in een database, kunnen we bij een eventuele vervuiling snel de monsterlocaties exact terugvinden en de vervuiling accurater inperken. Hiermee ontstaat een waardevolle database. In combinatie met andere beschikbare (open) data, kunnen we altijd snel een inschatting van een locatie maken.   AGEL adviseurs gaat hiermee volledig papierloos het veld in! Deze methode is een resultaat van onze integrale expertise in Bodem en GIS-GeoICT. Uiteraard blijft het hier niet bij. AGEL adviseurs en IT Works blijven door ontwikkelen om ook in de toekomst het beste uit onszelf voor onze klanten naar voren te halen.