• Ruimtelijke ontwikkeling
  • Infra
  • Bouw
  • Geodesie
  • Omgeving
  • Mileuonderzoek

De integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling.

AGEL adviseurs integreert expertises binnen zes werkvelden, ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek.

Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgt AGEL adviseurs ook aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van stedenbouw, bouw, infrastructuur en milieuaspecten. Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijke in- en uitbreidingsplannen, industriële ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook bij ecologische en landschappelijke projecten. Bekijk via deze link onze digitale brochure

AGEL adviseurs kunt u bereiken door te bellen met 0162-456481, te e-mailen naar  info@ageladviseurs.nl, of het contactformulier digitaal in te vullen.

 

*NIEUW* GeoBORG voor nu en morgen. De oplossing voor het BORG'en van uw (geo)data.

Uitvoering bodemdiensten OMWB

07/06/2017 - Samenwerking AGEL adviseurs met MILON voor uitvoering bodemdiensten OMWB. AGEL adviseurs is in samenwerking met MILON een raamovereenkomst aangegaan met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voor het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken, advisering en begeleiden van saneringen. Op 14 juni 2016 is de OMWB een aanbesteding gestart met als doel om met drie opdrachtnemers een overeenkomst te sluiten voor het uitvoeren van ingenieursdiensten. Gegund wordt aan degene met de economisch meest voordelige inschrijving. AGEL adviseurs heeft samen met MILON al in een vroeg stadium de kansen en synergie verkent om te komen tot een gezamenlijke inschrijving. De belangrijkste reden hiervoor was naast de klik die er al enige tijd is, de onderlinge logistiek gunstige ligging in het werkgebied van OMWB en het kunnen bieden van een groter aanbod van gekwalificeerde veldmedewerkers en projectleiders, de gezamenlijke wens om onderzoeksgegevens digitaal te kunnen ontsluiten en een gezamenlijk gedragen visie op de uitvoering om de OMWB en haar klanten optimaal te kunnen bedienen. De inschrijving van AGEL adviseurs en MILON is door de Omgevingsdienst als beste beoordeeld. Hierdoor krijgen we de komende periode 50% van de totale door de Omgevingsdienst te vergeven opdrachten op dit werkgebied. In mei 2017 is het contract getekend en zijn we gestart met de eerste bodemonderzoeken.

Vacature contractschrijver

31/05/2017 - Binnen ons werkveld Infra zijn we op zoek naar versterking van het team. Ben jij deze ervaren contractschrijver / bestekschrijver, dan kun je contact opnemen met Carlo Hoetelmans Functieomschrijving Ter uitbreiding van het huidige werkveld Infra is ruimte ontstaan voor een ervaren civieltechnische contractschrijver / bestekschrijver. Hij of zij is verantwoordelijk voor het technisch-inhoudelijk meewerken binnen multidisciplinaire projectteams. Het betreft hier de werkzaamheden van eerste idee tot en met het opstellen van bestekken en contracten. Hij of zij werkt op een procesmatig manier, waarbij de opgedane kennis uit het verleden op de juiste manier wordt ingezet en uitgebreid. Naast kwalitatief goed werk zoekt hij of zij naar innovatieve en/of nieuwe methodes om de dienst en het bijbehorende eindproduct naar een nog hoger niveau te brengen. Hij of zij is een gewaardeerd adviseur richting de opdrachtgever en weet de theorie goed aan de praktijk te koppelen. Verwachtingen en taken Als contractschrijver / bestekschrijver Infra ben je verantwoordelijk voor de contractopstelling ten behoeve van de realisatie van nieuwbouw en reconstructieprojecten op het gebied van onder- en bovengrondse infrastructuur, zoals reconstructies en het ontwikkelen van nieuwe tracés en uitbreidingen. Maar ook voor de diverse natuur- en cultuurbouw projecten. Jouw werkzaamheden bestaan uit: ondersteunen bij het opvragen en vergelijken van offertes en productinformatie van derden; ondersteunen bij het schrijven van EMVI plannen; het ter ondersteuning van de projectleider (laten) opstellen van adviesrapporten (verhardingen, waterhuishouding, riolering, verlichting, beplanting e.d.); het ter ondersteuning van de projectleider (laten) maken van ontwerpen, vanaf het schetsontwerp tot aan het definitief ontwerp; het opstellen van exploitatieramingen, kostenramingen, directieramingen e.d.; het opstellen van werkomschrijvingen en RAW bestekken; het (mede) opstellen van UAV-GC contracten; het opstellen van V&G plannen; het voorbereiden van vergunningaanvragen en aanvragen van vergunningen; het mede met de projectleider verzorgen van aanbestedingstrajecten; het zorgdragen voor de (technisch) inhoudelijke kwaliteit en de planning; zorgdragen voor een advies wat voldoet aan de gestelde eisen op het gebied van planning, kwaliteit, tijd en geld; het verzorgen van de benodigde contacten met de belanghebbende in- en externe doelgroepen; het zorgdragen voor de eigen financiële projectbewaking (urenbesteding); Functie-eisen Om voor deze uitdagende, fulltime functie in aanmerking te kunnen komen heb je ruime en aantoonbare ervaring in de omschreven werkzaamheden. Om deze ervaring kracht bij te zetten heb je een civieltechnische opleiding afgerond op Mbo- of Hbo-niveau. Resumerend zijn onderstaande aspecten van toepassing: Je hebt een afgeronde civieltechnische opleiding op Mbo- of Hbo-niveau; Je hebt aanvullende cursussen gevolgd, bijvoorbeeld Autocad, UAV 1989, UAV-GC, SSK, VCA etc.; Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie bij een advies- of ingenieursbureau; Je hebt diepgaande technische kennis; Je hebt goede communicatieve vaardigheden; Je hebt goede motiverende en positieve eigenschappen; Je hebt een projectmatige denkwijze; Je bent bij voorkeur woonachtig in de regio.

Keukenhof en geo-informatie

11/05/2017 - De Keukenhof in de gemeente Lisse is het mooiste lentepark ter wereld. Het park is 32 hectare groot met 7 miljoen bloembollen. Er komen jaarlijks 1 miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen. Deze miljoen bezoekers uit meer dan 100 landen “zien” dagelijks meer dan 47.000 plaatsbepalingspunten, 2000 BGT objecten, en 7 miljoen tulpen, hyacinten en narcissen . Hiermee is de Keukenhof ook het grootste Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)  lentepark ter wereld.   GeoBORG heeft van het bestaand kaartmateriaal van de Keukenhof een BGT conforme kaart gemaakt waarmee dit puzzelstukje gelegd is. In samenspraak met de Keukenhof heeft GeoBORG de Keukenhof toegevoegd aan de BGT waardoor deze bezoekers maar ook iedereen ter wereld de keukenhof als BGT kaart kan bekijken via www.pdok.nl.   GeoBORG heeft in twee weken tijd het bestaande kaartmateriaal omgezet naar een BGT proof bestand en deze mutaties ook via het automatische berichtenverkeer doorgevoerd naar de landelijke voorziening. Hiermee laat GeoBORG opnieuw zien dat men in korte tijd mutaties snel doorgevoerd krijgt in de BGT.

Driedubbel succes

26/01/2017 - Driedubbel succes voor Hoeksche Waard! AGEL Aaviseurs heeft voor de vijf Hoeksche Waard gemeenten, en waterschap Hollandse Delta de BGT transitie succesvol uitgevoerd. Een goede samenwerking met alle betrokkenen en juiste afstemming is de transitie goed verlopen. Tijdens de start van de transitie heeft AGEL Adviseurs zelf ook nog enkele BOR data omgezet naar bruikbare bronmateriaal voor de BGT. Door deze klantgerichte benadering zijn ‘problemen’ tijdig ondervangen en is er geen vertraging opgelopen in de transitie.   BGT live gang AGEL Adviseurs heeft naast de transitie ook de live gang verzorgd van deze gemeenten en waterschap naar de LV. Dit is een unicum in de BGT transitie dat de aannemer de live gang verzorgt. Hiermee heeft GeoBORG het SVB-BGT ontlast.  Door gebruik te maken van de GeoBORG functionaliteiten is de live gang succesvol afgerond en toont GeoBORG weer aan dat het een uniek concept is binnen de Geo/BGT wereld.   BGT/BAG bijhouding Al tijdens de transitie en live gang heeft AGEL Adviseurs BAG mutaties uitgevoerd. Deze worden separaat aangeleverd aan het SVHW.  Daarnaast is tijdens de live gang al de mutatiesignalering uitgevoerde en zijn we al gestart met de kartering. 

Transformatie van vastgoed

08/12/2016 - Bijeenkomst transformatie van vastgoed in middelgrote en kleine steden en dorpen. In 2016 staat 17% van de kantoren, 14% van het maatschappelijk vastgoed en 10% van de detailhandelslocaties leeg. Hoe kunnen wij deze ‘lege ruimte’ duurzaam, innovatief en kwalitatief benutten? Transformatie van gebouwen en gebieden is een van de belangrijkste nationale opgaven voor de komende jaren. Leegstand heeft een negatief effect op de omgevingskwaliteit. Er is vraag naar een duurzame transformatie van vastgoed, waarmee wordt ingespeeld op de veranderende behoeften en wensen van mensen. Daarnaast is er vraag naar flexibele huisvesting voor statushouders, starters, spoedzoekers. Het verbinden van deze belangen, en het samenbrengen van vraag en aanbod, biedt kansen voor een verdere verduurzaming van het bestaande en leegstaande vastgoed. In grote steden zijn inmiddels mooie voorbeelden te vinden van succesvolle transformaties. In middelgrote en kleine steden en dorpen is het vinden van economisch en ruimtelijk aanvaardbare invullingen lastiger. Op 16 februari 2017 brengen wij samen met u in beeld hoe de transformatie van vastgoed in middelgrote en kleine steden en dorpen gestimuleerd kan worden. Dit doen wij aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden en door het geven van handvatten voor een succesvolle transformatie. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan op ruimte@ageladviseurs.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Spapens of Hetty Wenting, telefoonnummer 0162-456481. 

GeoBORG Nieuwjaarsduik

05/12/2016 - Duik met ons in het BGT- en BOR beheer en ontdek hoe je kunt aansluiten. Wij gaan voor de integrale aanpak. Op donderdag 26 januari 2017 organiseert GeoBORG in samenwerking met Greenpoint een kennis-sessie.