• Ruimtelijke ontwikkeling
  • Infra
  • Bouw
  • Geodesie
  • Omgeving
  • Mileuonderzoek

De integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling.

AGEL adviseurs integreert expertises binnen zes werkvelden, ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek.

Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgt AGEL adviseurs ook aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van stedenbouw, bouw, infrastructuur en milieuaspecten. Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijke in- en uitbreidingsplannen, industriële ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook bij ecologische en landschappelijke projecten. Bekijk via deze link onze digitale brochure

AGEL adviseurs kunt u bereiken door te bellen met 0162-456481, te e-mailen naar  info@ageladviseurs.nl, of het contactformulier digitaal in te vullen.

 

*NIEUW* GeoBORG voor nu en morgen. De oplossing voor het BORG'en van uw (geo)data.

Drone inwinning BGT

17/01/2017 - Drone inwinning succesvol voor BGT! De nieuwe Yukonhaven op de Maasvlakte is onlangs door AGEL adviseurs in kaart gebracht voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De nieuwe haven is door middel van een dronevlucht vastgelegd en vervolgens door AGEL adviseurs verwerkt in het BGT bestand van de gemeente Rotterdam. Daardoor heeft de gemeente niet alleen een actuele BGT, maar beschikt zij nu ook over hoge resolutie foto’s en een hoogtemodel van het gebied. Deze data kunnen gebruikt worden bij de verdere ontwikkeling van de haven. Een goed voorbeeld van eenmalige inwinning voor meervoudig gebruik! Voor de gemeente is dit de eerste keer dat er op deze innovatieve manier wordt gewerkt. Ze zijn erg tevreden over de resultaten en de manier van aanpak. Deze manier van meten zal in de toekomst vaker ingezet worden. 

Beste wensen voor 2017

19/12/2016 - AGEL adviseurs wenst u prettige feestdagen en een creatief 2017

Transformatie van vastgoed

08/12/2016 - Bijeenkomst transformatie van vastgoed in middelgrote en kleine steden en dorpen. In 2016 staat 17% van de kantoren, 14% van het maatschappelijk vastgoed en 10% van de detailhandelslocaties leeg. Hoe kunnen wij deze ‘lege ruimte’ duurzaam, innovatief en kwalitatief benutten? Transformatie van gebouwen en gebieden is een van de belangrijkste nationale opgaven voor de komende jaren. Leegstand heeft een negatief effect op de omgevingskwaliteit. Er is vraag naar een duurzame transformatie van vastgoed, waarmee wordt ingespeeld op de veranderende behoeften en wensen van mensen. Daarnaast is er vraag naar flexibele huisvesting voor statushouders, starters, spoedzoekers. Het verbinden van deze belangen, en het samenbrengen van vraag en aanbod, biedt kansen voor een verdere verduurzaming van het bestaande en leegstaande vastgoed. In grote steden zijn inmiddels mooie voorbeelden te vinden van succesvolle transformaties. In middelgrote en kleine steden en dorpen is het vinden van economisch en ruimtelijk aanvaardbare invullingen lastiger. Op 16 februari 2017 brengen wij samen met u in beeld hoe de transformatie van vastgoed in middelgrote en kleine steden en dorpen gestimuleerd kan worden. Dit doen wij aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden en door het geven van handvatten voor een succesvolle transformatie. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan op ruimte@ageladviseurs.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stan Spapens of Hetty Wenting, telefoonnummer 0162-456481. 

GeoBORG Nieuwjaarsduik

05/12/2016 - Duik met ons in het BGT- en BOR beheer en ontdek hoe je kunt aansluiten. Wij gaan voor de integrale aanpak. Op donderdag 26 januari 2017 organiseert GeoBORG in samenwerking met Greenpoint een kennis-sessie. 

Energiemarkt Oosterhout

14/11/2016 - Klimaatverandering aanpakken! Inwoners en bedrijven uit Oosterhout laten op de eerste Oosterhoutse Energiemarkt zien wat allemaal mogelijk is op gebied van duurzaamheid. Ook AGEL adviseurs werkt aan een duurzame leefomgeving; hoe kunnen gebouwen en de openbare ruimte klimaatbestendig worden ingericht? Ontdek wat de mogelijkheden zijn en bezoek onze stand aanstaande zaterdag tussen 10.00-17.00 uur in theater De Bussel.

Energietransitie en GIS

27/10/2016 - Uitnodiging kenniskring voor 10 november, balng van geo-informatie bij Business Centre Treeport. Locatie Auditorium, hoofdkantoor Eneco, Rotterdam.