• Ruimtelijke ontwikkeling
  • Infra
  • Bouw
  • Geodesie
  • Omgeving
  • Mileuonderzoek

De integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling.

AGEL adviseurs integreert expertises binnen zes werkvelden, ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek.

Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgt AGEL adviseurs ook aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van stedenbouw, bouw, infrastructuur en milieuaspecten. Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijke in- en uitbreidingsplannen, industriële ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook bij ecologische en landschappelijke projecten. Bekijk via deze link onze digitale brochure

AGEL adviseurs kunt u bereiken door te bellen met 0162-456481, te e-mailen naar  info@ageladviseurs.nl, of het contactformulier digitaal in te vullen.

 

*NIEUW* GeoBORG voor nu en morgen. De oplossing voor het BORG'en van uw (geo)data.

GeoBORG nieuws

31/08/2016 - De BOLLENSTREEK is (a)LIVE and Kicking! De Schotse popgroep Simple Minds maakte er ooit een lied over maar in dit geval is de Bollenstreek (Hillegom en Lisse) live. De BGT is springlevend met een volautomatische koppeling naar de LV via de CLOUD.

Hoe organiseer je participatie?

28/07/2016 - AGEL adviseurs vergroot slagkracht in participatie met Maptionnaire. AGEL adviseurs introduceert een participerende advies en project-aanpak met en voor haar klanten. Als eerste adviesbureau in Nederland wordt voortaan in de volle breedte van de projecten het online participatieplatform Maptionnaire ingezet. AGEL ziet deze integrale vorm van het betrekken van publiek, stakeholders en specialisten als een belangrijke aanvulling op de adviesdiensten. De inzet van Maptionnaire creëert een belangrijke meerwaarde in de informatievoorziening waardoor wensen, ideeën en plannen van de ruimtelijke beleving nog beter kunnen worden ingevuld.  

BHV-teams bundelen krachten

20/06/2016 - BHV-teams Bedrijvenpand bundelen krachten! Drie bedrijven in één gebouw. Drie BHV-teams. AGEL adviseurs, Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland en Imperial Tobacco bedachten dat het slimmer kon. Door samen te trainen en een gemeenschappelijk BHV-plan te maken, weten de bedrijfshulpverleners elkaar sneller te vinden en kunnen ze voortaan effectiever optreden. 

GeoWeek bij OBS de Radonkel

24/05/2016 - Vandaag hebben de enthousiaste collega's van AGEL adviseurs en Alfodrone gastlessen verzorgt op de OBS de Radonkel in Raamsdonksveer. Samen met de leerlingen van groep 7 en 8 zijn er grondboringen gezet om grondwater op te pompen, zijn er objecten ingemeten en is er GIS speurtocht opgelost.

Collega gezocht binnen infra

11/05/2016 - Infra voor de toekomst, een uitdaging van creativiteit en duurzaamheid. De infra-experts van AGEL adviseurs hebben de nieuwe eisen voor een duurzame toekomst scherp in het oog. Die eisen vormen een inspirerende uitdaging om hun expertise optimaal in te zetten. Met creatieve, duurzame en efficiënte oplossingen als doel. Naast het totale projectmanagement verzorgt AGEL adviseurs zowel de planopstelling van ontwerp tot contract als ook de aanbesteding, de directievoering en het toezicht tijdens de realisatie van uw projecten. 

Asfaltonderzoek

23/03/2016 - Asfaltonderzoek gemeente Werkendam onderhoud 2016 . AGEL adviseurs is in opdracht van de gemeente Werkendam gestart met het onderzoek naar de asfaltverhardingen ter plaatse van een viertal wegen in de gemeente. De wegvakken zijn gelegen op de Dijkgraaf den Dekkerweg, de Rotonde Borgharenweg, de Bandijk en het Kruispunt Dussensedijk-Dorpstraat. Voor deze wegen is in het kader van het wegonderhoud 2016 voorzien in het vervangen van de asfaltdeklaag en waar nodig ook de asfalt tussenlaag.   De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de “Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt, Selectief verwijderen van teervrij en teerhoudend asfalt”, CROW 210. AGEL adviseurs heeft al jaren een goede ervaring met het wegenbouwkundig laboratorium van Omegam Laboratoria voor het verrichten van de analyses naar de wegopbouw en de bepaling van de teerhoudendheid binnen deze richtlijn. Om de verkeersveiligheid te borgen vinden verkeersmaatregelen plaats volgens de richtlijnen 96a en 96b van de CROW. Voor deze maatregelen is in dit project een beroep gedaan op Vevon.   Wist u trouwens dat AGEL adviseurs ook expertise in huis heeft voor bouwstoffenonderzoek en eigen voor SIKB protocol 1002 en 1003 erkende monstersnemers in dienst heeft? Indien u interesse heeft in uitbesteding van dergelijke onderzoeken of vragen of keuringen van bouwstoffen binnen het besluit bodemkwaliteit neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.