2 Sustainable Energy Farming (SEF) praktijken vanuit het BCT in samenwerking met Provincie Noord Brabant

De aanleiding van de Sustainable Energy Farming (SEF) praktijken is de ontwikkelen van ons bedrijventerrein voor de boomteeltsector (Business Centre Treeport) dat een leidende rol gaat spelen bij de transitie in de boomteeltsector. De sector heeft dringend behoefte aan nieuwe businessconcepten, vernieuwende productontwikkeling, opvolgers voor bestaande bedrijven, verbetering van haar imago. En urgente verandering in de logistiek van de keten; veiliger voor de omgeving, schoner en efficiënter.

Het uitvoeringsprogramma Energie van de provincie Noord Brabant werkt nauw samen met het BCT als het gaat over het ontwerpen en uitvoeren van innovatief en duurzaam bouwen en ook als het gaat over de logistieke keten. Beide thema’s zijn toegevoegd aan het uitvoeringprogramma Energie en worden middels SEF praktijken voorzien van kennisgelden.

In dit kader zijn er twee SEF praktijken toegekend en zijn op donderdag 5 oktober ondertekend op de GrootGroenPlus beurs. Remco van Dessel van AGEL adviseurs zal deze praktijken namens het BCT begeleiden.

SEF praktijk: Een kenniscentrum als hart van een ecologisch werklandschap

SEF praktijk: Hernieuwbare energie omzetten naar groene mobiliteit

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?