Aanleg nieuwe 50 kV verbinding Utrecht Overvecht – Lage Weide

Stedin Netbeheer B.V. heeft het voornemen om 4 bestaande 50 kV kabels te vervangen. Voor de werkzaamheden die dienen te worden uitgevoerd is al een Functioneel Ontwerp gemaakt. In dit functioneel ontwerp staat beschreven wat de huidige situatie is, wat de toekomstige situatie is. Onze taak was om het project met de onderstaande werkzaamheden gereed te maken voor uitvoering. Wij hebben voor het project de onderstaande werkzaamheden verricht:

  • Opstellen werkomschrijving (inclusief kostenraming);
  • Ondersteunen aanbestedingstraject;
  • Toetsen aannemer tijdens engineering;
  • Vervaardigen van proefsleuven;
  • Directievoering;

 

Het project is in 2 fases opgedeeld:

Fase I   Utrecht Overvecht – Merwede

Fase II Utrecht-Zuid

Fase I is eind 2018 succesvol en met minimale tegenslag opgeleverd. Het totale tracé was ± 3045m waarbij gestuurde boringen, persingen en open ontgravingen aan bod kwamen om het tracé van station Overvecht naar station Merwede te kunnen realiseren. De stand van zaken nu, is dat de verlaten kabels nog gerooid moeten worden. Het rooien staat gepland voor de komende weken.

    

    

Januari 2019 is Fase II gestart. Daar moeten wij het tracé van ± 3500m realiseren. De oplevering van Fase II is gepland op half mei 2019. Hierin moeten 8 gestuurde boringen en enkele meters open ontgraving gerealiseerd worden.

   

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?