AGEL adviseurs actief bij ontwikkeling de Kade te Maassluis

De Kade is een wijk die ontworpen is vanuit de unieke ligging aan de Nieuwe Waterweg in Maassluis. De wijk wordt de komende jaren gefaseerd aangelegd. De eerste fase, aan de zuidoostkant van het gebied, bestaat uit 18 twee-onder-een kapwoningen, één vrijstaande villa, 28 geschakelde woningen met royale tuin, 21 stoere stadswoningen aan de statige boomrijke handelskade en 28 luxe appartementen met uitzicht over de waterweg. Aan de noordelijke handelskade komen koop- en huurwoningen en appartementen.

Het locatie bestaat voor een groot deel uit het bedrijfsterrein waar voorheen Conline Coatings en daarvoor de firma Key en Kramer gevestigd was. Het centrale deel van het plangebied, tussen de spoorlijn en de Nieuwe Waterweg, was bebouwd met een asfaltfabriek en een glasfabriek. In de jaren ’30 van de 20e eeuw werd de westelijke helft van het plangebied in gebruik genomen als fabrieksterrein en raakte bebouwd met diverse panden/schuren/loodsen. Vanaf 1947 was de firma Key en Kramer BV op de locatie gevestigd. Dit bedrijf hield zich bezig met het coaten van buizen en het maken van asfaltdekrollen. Later zijn de activiteiten overgegaan in Conline Coatings.

Aan de hand van diverse bodemonderzoeken is gebleken dat voor de beoogde ontwikkeling sanering van de bodem noodzakelijk is. Om deze sanering te concretiseren zijn in 2018 door AGEL adviseurs actualiserende bodemonderzoeken inclusief verhardingsonderzoeken uitgevoerd. Na deze onderzoeken is in 2019 een raamsaneringsplan opgesteld waarop de DCMR een beschikking heeft genomen. In het raamsaneringsplan zijn per fase de saneringsmaatregelen beschreven. Hierin is in nauw overleg met de opdrachtgever gekozen voor een robuuste en duurzame saneringsoplossing zodat het gehele terrein geschikt is voor wonen met tuin. Na de sloop is in mei 2020 begonnen met de realisatie van de eerste fase. AGEL adviseurs voert de milieukundige begeleiding op het terrein uit en is actief aanpreekpunt voor alle partijen die hier werkzaamheden op het terrein uitvoeren zoals infrastructuur, rioleringen, bouwaannemers en de aanleg van WKO bronnen. Inmiddels zijn collega’s van het werkveld Geodesie actief voor de inmetingen en maatvoeringen gedurende het bouwproces.

Huidige situatie

 

Toekomstige situatie

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?