AGEL adviseurs brengt krimp leerlingenaantal in kaart

De grootste krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs lijkt inmiddels voorbij. Nu en de komende jaren wordt krimp voelbaar in het voortgezet onderwijs. De vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs Verus heeft deze ontwikkelingen letterlijk in kaart laten brengen.

De door AGEL adviseurs ontwikkelde interactieve online kaart toont hoe groot de afname of toename van het aantal leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs was respectievelijk zal zijn in de periode 2012-2017 en 2017-2022. Zo is te zien dat in het basisonderwijs de grootste krimp inmiddels achter de rug lijkt. Toch zullen de leerlingen aantallen in bepaalde gemeenten in Groningen, Noord-Holland, Overijssel en Gelderland ook de komende jaren nog met 10 procent of meer afnemen.

De krimp in het basisonderwijs schuift de komende jaren met het ouder worden van de leerlingen logischerwijs door naar het voortgezet onderwijs. De kaart laat zien dat vooral in Noord- en Zuidoost-Nederland het voortgezet onderwijs te maken zal krijgen met een sterke afname van het aantal leerlingen. Groei zal zich vooral in de Randstad voordoen.

De interactieve online kaart toont de kracht van Geografische Informatie Systemen (GIS). Gegevens worden overzichtelijk en locatiegebonden gepresenteerd aan de gebruiker. AGEL adviseurs zal de online kaart verder uitbreiden met gegevens en functionaliteit. Hiermee wordt de kaart een belangrijke informatie- en analysestool voor Verus.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?