AGEL adviseurs deelt haar kennis op 10 september 2018 op Praktijkfestival Omgevingswet!

Op maandag 10 september 2018 is het Praktijkfestival Omgevingswet “Gewoon doen – praktijk in beweging!” in Den Haag.

 

Onze collega Hetty Wenting deelt haar expertise met betrekking tot één van onze pilotprojecten ‘Omgevingsplan Hoge Akker-Speelheide-De Leeuwerik te Best’.

Kom naar haar kijk en luisteren:

 

13.30 uur Parelpodium: Bestaande woonwijken Gemeente Best
Jenny Crommentuijn, Seniorbeleidsmedewerker RO Gemeente Best
Hetty Wenting, Adviseur omgevingsrecht AGEL adviseurs

 

Omgevingsplan voor Hoge Akker-Speelheide-De Leeuwerik

Een conserverend bestemmingsplan voor bestaande wijken dat toch ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen. Stedenbouwkundige en welstandseisen zijn per wijk beschreven en in de planregeling geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Vernieuwende aanpak van de gemeente waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen.

https://www.gemeentebest.nl/nieuws/2017/10/24/omgevingsplan-voor-hoge-akker-speelheide-de-leeuwerik

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?