AGEL adviseurs

Realisatie van nieuwe ideaalbeelden vraagt een partner met visie

Dat Nederland een door mensenhanden gemaakt land is, is een cliché, maar dat het verdraaid goed is gemaakt, daarvoor mogen we wel eens meer aandacht hebben. Wij kijken doorgaans niet verder dan in het oog springende dingen, zoals monumenten en steden. Maar de samenhang ervan – van de plekken waar we wonen en werken, van water, natuur en steden, van woonwijken en bedrijventerreinen – kortom de ruimtelijke ordening van dat alles, die is veel minder grijpbaar. Je moet al haast deskundig zijn om te weten welke verhalen erachter zitten, hoe ingenieus het raderwerk van delta, grote rivieren, steden, boerenland, wegen en stegen in elkaar steekt. Hoe het zich ontwikkeld heeft en nog voortdurend in beweging is. Af is het nooit – we maken polders en zetten die weer onder water, we kanaliseren beken en doen dan weer aan ‘beekherstel’. Neem de stations in de grote steden – allemaal in verbouwing. Ruimtelijke ordening is altijd in beweging. Dus ook bron van voortdurende discussie. Waar leidt al dat ordenen nu eigenlijk toe? Hoe maakbaar is het land en hoe maak je het goed? Houdt dat nou nooit eens op – nee, dat houdt nooit op. Wie een effectief ruimtelijk beleid wil voeren, heeft een realistische visie nodig. Met nieuwe ideaalbeelden. Als opdrachtgever mag u die visie eveneens verwachten van uw externe partners in ruimtelijke ontwikkeling, zoals AGEL adviseurs.

Inzicht en overzicht

Ruimtelijke ontwikkeling is een complex samenspel van partijen, vakdisciplines, regels en procedures. Als multidisciplinair adviesbureau is AGEL adviseurs hierin volledig thuis. Wij kennen niet alleen de ‘ins and outs’ van alle ontwikkelingsfasen en onderdelen, maar bieden bovenal het voordeel van een helicopterview. Een integrale visie vanuit compleet overzicht. Waarmee vele hokjes overstegen en muren geslecht worden.

Met alle benen op de grond

In de praktische toepassing van deze helicopterview is ‘zweven’ ons echter vreemd. Onze projectteams staan met alle benen op de grond. En regelmatig ook ín de grond. Om de haalbaarheid van plannen zowel letterlijk als figuurlijk tot op de bodem uit te zoeken. Technisch, planologisch als ook economisch. Dat is de kracht van AGEL adviseurs: eventuele risico’s vroegtijdig onderkennen en van daaruit de kansen voor een succesvol project optimaliseren. Zodat u de zekerheid krijgt dat uw project ook echt van de grond komt.

Van idee tot uitvoering

AGEL adviseurs onderscheidt zich door de klantgerichte benadering die wordt gekozen bij de aanpak van de diverse ruimtelijke opgaven. Onze adviseurs staan naast de initiatiefnemer, als partner, om samen de doelen van de initiatiefnemer te verwezenlijken. Het optimaal adviseren, in het belang van onze klanten, neemt een centrale plek in binnen onze aanpak. Dit alles binnen de maatschappelijke, bestuurlijke en wettelijke kaders.
Door een samenwerking met AGEL adviseurs aan te gaan profiteren onze opdrachtgevers van hun eigen kennis, van onder andere locatiespecifieke kenmerken, aangevuld met de integrale kennis van AGEL adviseurs op uiteenlopende terreinen. AGEL adviseurs heeft alle kennis in huis om klanten goed te kunnen begeleiden van het eerste idee tot en met de uitvoering van de plannen. Hierbij staan onze expertises op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, civiele techniek en milieu tot uw beschikking. Door onze integrale bril zijn wij in staat om samen met onze opdrachtgevers het proces en de valkuilen in beeld te brengen. Wij stemmen onze procesaanpak af op de projectspecifieke kenmerken. Door AGEL adviseurs vroegtijdig bij het ontwikkelingsproces te betrekken kunnen wij onze kwaliteiten en kennis optimaal inzetten wat tot een efficiënt en accuraat proces leidt.

AGEL adviseurs geeft antwoord op vragen die zich aandienen bij integrale ontwikkelingen. Dit kunnen zowel vakinhoudelijke als procesmatige vraagstukken betreffen.

Onze missie

In onze continue veranderende omgeving het verschil zijn voor onze klanten. Met als drijvende kracht onze adviseurs als creatieve inbreng en maar zeker hun toegevoegde waarde in het proces én voor de gevraagde dienstverlening. Hierbij is het kenmerkend dat iedere AGEL adviseur de vraag van onze klanten continu samen met de klant vertaald naar meerwaarde. Hierdoor kan AGEL adviseurs met als eigenschap “integraal adviseren in ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken” organisch doorgroeien en blijven innoveren. AGEL adviseurs is hierbij flexibel in een veranderende markt waar innovaties en nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie worden ingepast dan wel met samenwerking worden geborgd.

Benieuwd naar de mogelijkheden?