Certificeringen

AGEL adviseurs heeft al jarenlang ervaring op het gebied van bodemonderzoek. Kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten worden gewaarborgd door de in ons bezit zijnde certificaten. Jaarlijks worden wij door onze certificerende instelling op geplande en ongeplande momenten gecontroleerd op het naleven van deze richtlijnen en protocollen. Een opdrachtgever dient in geval van een klacht over de uitvoering van activiteiten die vallen binnen de reikwijdte van de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000 zich in eerste instantie te wenden tot onze organisatie en zo nodig tot de certificatie-instelling, in dit geval Normec Certification.

Certificaten

 • BRL SIKB 1000 “Monsterneming voor partijkeuringen”,
  protocol 1001 en 1002
 • BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”,
  protocol 2001, 2002, 2003 en 2018
 • BRL SIKB 6000 “Milieukundige begeleiding van (water) bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg”
  protocol 6001, processturing en verificatie
 • NEN-EN-ISO 9001:2015 “Adviseren op het gebied van infra, geodesie, ruimtelijke ordening, bouw, omgeving en milieu. Milieukundig veldwerk en begeleiding van bodemsaneringen”
 • VCA* “Het uitvoeren van veldwerk bodem, landmeten en direct toezicht op werk”

 

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met onze KAM coördinator of één van onze adviseurs. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

ing. E. (Edwin) Kivits
Lead Auditor Kwaliteit

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?