CO2 bewuste bedrijfsvoering AGEL adviseurs

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. In ons MVO-beleid streven wij dan ook naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering. We zijn al een aantal jaren bezig met energiebesparing en CO2 reductie. We kennen een CO2 bewuste autoregeling (er worden alleen A-label auto’s geleased) en er zijn mede op ons initiatief door de verhuurder van het kantoor diverse energiebesparende maatregelen genomen.

CO2-Prestatieladder niveau 5

In maart 2017 hebben we de volgende stap gezet, het behalen van een certificering op de CO2-Prestatieladder. Hiermee krijgen wij een beter inzicht in onze CO₂-uitstoot. Door het maken van een CO₂-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht.

Het niveau waarop wij omgaan met CO₂-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO₂-Prestatieladder stelt voor Niveau 5. Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

 

A | INZICHT

AGEL adviseurs heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve reductiedoelstellingen op te stellen. In het jaar 2016 is de CO2 footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd.

B | REDUCTIE

AGEL adviseurs heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C | COMMUNICATIE

AGEL adviseurs communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie-reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D | PARTICIPATIE

AGEL adviseurs neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2 Neutraal.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van AGEL adviseurs:

bent u benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen. Neemt u dan gerust contact op met één van onze adviseurs binnen het werkveld Infra. Ook kunt u verder kijken bij onze thema’s, werkvelden of onze referentieprojecten.

Uw contactpersoon

ing. C.J. (Carlo) Hoetelmans
Werkveld Infra

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?