Onze partners

GeoBORG

GeoBorg levert een multifunctionele ontzorg formule met aanpasbare mogelijkheden in uw organisatie op gebied van software tooling en dienstverlening. GeoBorg kan de Geo-Databeheer taken deels of volledig voor bronhouders uitvoeren dan wel ondersteunen (lokaal of op afstand). De gecertificeerde software tooling bestaat uit een Cloud driven beheeromgeving voor de kern van de basisregistraties: BAG, BGT, BOR en WOZ. De diensten strekken zich uit van slim inwinning tot en met koppeling met de LV (Landelijke Voorziening) en het ABV (automatisch berichtenverkeer). De verplichte zelfevaluatie (Ensia) is binnen de formule van GeoBorg beschikbaar.<br /> De totaal formule van GeoBorg is gebaseerd op het principe van TCO (Total Cost of Ownership) van de Bronhouder. Dit betekent dat GeoBorg naast slimme inwinning en verwerking van de Geo-Data die dat oplevert en het dito beheer ervan ook bekijken wat een Bronhouder nodig heeft om deze processen te faciliteren. Hier zit de crux: de grootste kosten voor Geo-Databeheer bestaan namelijk uit het faciliteren en het relatief kleinste deel zit in het primaire proces (het op orde brengen en houden van de Geo-Data).<br /> Op deze manier naar de materie kijkend kan een Bronhouder dus het grootste gedeelte van het budget gaan besteden aan het actualiseren en verbeteren van de Geo-Data als de werkzaamheden voor het faciliteren weggevallen zijn door inzet van de GeoBORG ontzorg formule. Hiermee houdt een Bronhouder ruimte voor flexibiliteit, inbreng van lokale kennis en de regie.

ETL Solution

ETL Solution is een officiële partner van Safe Software en FME® Server certified professional en trainer. Gespecialiseerd in advies, implementatie en coaching op het gebied van FME® desktop en server. ETL Solution helpt met de vertaalslag van organisatievraagstukken naar oplossingen. Resultaatgericht, professioneel en conform vooraf gemaakte afspraken. Wij leveren oplossingen waar u in de praktijk mee kunt werken.

Benieuwd naar de mogelijkheden?