Arbor en AGEL ondertekenen samenwerking

Al enkele jaren werken Arbor Consultancy en AGEL adviseurs samen in uiteenlopende projecten. De afgelopen jaren hebben ze deze samenwerking verder kracht bij gezet, wat heeft geresulteerd in een nieuw concept en een nieuw product. Arjan Zoontjens en Marcel van den Brink hebben de samenwerking vastgelegd in een overeenkomst. In dit nieuwsitem leest u meer over het concept en product.

Arjan Zoontjens en Marcel van den Brink

Wijken van de Toekomst

Arjan Zoontjens van Arbor Consultancy en Richard Hendriks van AGEL adviseurs zijn de grondleggers van dit unieke concept. In 2019 is dit concept verder uitgewerkt wat heeft geresulteerd in Wijken van de Toekomst

( www.wijkenvandetoekomst.nu ) .

Wat is dan Wijken van de Toekomst? Dit is een uniek concept in Nederland waarbij we een meetlat hebben ontwikkeld. Deze maakt inzichtelijk hoe wijken scoren op zes belangrijke gebieden. Vanuit onze meer dan 20 jaar lange ervaring in de buitenruimte stellen we op basis van deze meting een praktische en overzichtelijke maatregelencatalogus op. Je krijgt zo concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de leefruimte gezonder, duurzamer en klimaat-neutraler te maken.


Nazorgsysteem

Binnen het GIS nazorgsysteem wordt de data van alle boomprojecten van Zoontjens Boomprojecten beheerd. De klant heeft als voordeel dat deze ‘real-time’, middels een persoonlijke inlog, de stand van zaken van haar eigen boomprojecten kan zien. Wat de vitaliteit van de bomen is, of er opmerkingen zijn, hoeveel water er gegeven is, enzovoort.

Binnen Zoontjens Boomprojecten besteden ze veel zorg aan haar projecten. Zo geven hun specialisten die de bomen aangeplant of verplant hebben alle projecten zelf water en zo blijven ze betrokken bij hun projecten. Zo weet u zeker dat uw project de aandacht krijgt die het verdient!

Betrokkenheid bij projecten, hebben zowel Arbor Consultancy als AGEL adviseurs. Vanuit die gedachte hebben wij het nazorgsysteem voor Zoontjens Boomprojecten B.V. ontwikkeld.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?