Bestemmingsplan Nieuwbouw Gemini College en jongerenvoorzieningen de Loods en de Gooth

De gemeente Ridderkerk heeft medio 2019 besloten dat het Gemini College een nieuwe locatie krijgt op het huidige hoofdveld van voetbalclub RVVH. Hiervoor wordt het hoofdveld verplaatst en het sportpark heringericht. Daarnaast is de gemeente voornemens ook de jongerenvoorzieningen De Loods en de Gooth hier een nieuwe plaats te geven. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

AGEL adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Ridderkerk het bestemmingsplan voor de nieuwe schoollocatie opgesteld. In dit kader heeft AGEL adviseurs diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd om de uitvoerbaarheid van de plannen aan te tonen, zoals akoestiek, externe veiligheid, water en stikstofdepositie. Het ontwerpbestemmingsplan is medio mei 2020 in procedure gebracht. Een inloopbijeenkomst is vanwege de Coronacrisis niet mogelijk, daarom heeft de gemeente een video opgesteld met een toelichting op de procedure. Zie deze link voor de video.

Door intensieve afstemming- en samenwerking tussen AGEL adviseurs en de gemeente Ridderkerk is dit bestemmingsplan tijdig in procedure gebracht. Het bestemmingsplan biedt de basis voor een mooie binnenstedelijke herontwikkeling, waardoor het Gemini College, De Loods en de Gooth een plaats krijgen in een groene campus die optimaal in de omgeving is geïntegreerd.

 

(DP6 architectuurstudio)

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?