Bestemmingsplan wellnessresort en ontwikkeling natuur Boswachterij Chaam vastgesteld

De gemeente Alphen-Chaam heeft op 21 november het bestemmingsplan voor de realisatie van een wellnessresort, een natuurpoort en natuurontwikkeling ter plaatse van het voormalige Weidebad in Chaam vastgesteld. Naast de realisatie van een luxe wellnessresort met hotel en een natuurpoort (horeca en natuureducatie) wordt 45 ha natuur ontwikkeld.

AGEL adviseurs heeft in nauwe samenwerking met de initiatiefnemers van Eigen Thermen Resort, Staatsbosbeheer en gemeente Alphen-Chaam een ruimtelijke visie voor het gebied en het bestemmingsplan opgesteld en de benodigde omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Natuurvereniging Mark en Leij is actief betrokken bij de planvorming en zij hebben er in samenwerking met de initiatiefnemers en Staatsbosbeheer voor gezorgd dat het plan een belangrijke meerwaarde voor de natuur heeft.

Voorafgaand aan het opstellen van de ruimtelijke visie en het bestemmingsplan heeft AGEL adviseurs in opdracht van de gemeente de sloop van het oude Weidebad begeleid. Ter voorbereiding op de sloop is een sloopbestek opgesteld en is een asbestinventarisatie, Flora & Faunaonderzoek en een bodemonderzoek uitgevoerd. Tevens is het gehele terrein ingemeten en het ter plaatse gelegen drukriool verlegd.

https://www.bndestem.nl/breda/grootste-sauna-van-brabant-wil-medio-2021-deuren-openen-in-chaam~a356fb2c/

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?