Bodem scoort beste op kwaliteit in Rotterdam

AGEL adviseurs is door de gemeente Rotterdam als 1 van de 3 raamcontractanten geselecteerd naar aanleiding van haar zoekvraag   “De beste ingenieursbureaus voor wegenbouw, bodemonderzoek en -sanering, en riooladvies voor Rotterdam” voor perceel 2 Bodemonderzoek en -sanering.

Trots zijn we dat we de hoogste score op het onderdeel kwaliteit (plan van aanpak en kwaliteitsborging) hebben gekregen. Wij zien dan ook uit naar een mooie samenwerking met de gemeente Rotterdam.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?