DICO terrein

Ter plaatse van het voormalige bedrijventerrein, waarop bedden- en matrassenfabriek DICO was gevestigd, is het ontwerpbestemmingsplan DICO-terrein eind augustus 2018 gepubliceerd. Op het terrein wordt de realisatie van bijna 200 grondgebonden woningen en maximaal 25 appartementen mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is in samenwerking met de gemeente Uden zodanig opgesteld dat de voorgestane stedenbouwkundige kwaliteit van het plan juridisch is gewaarborgd. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn leidend geweest voor de opzet van de planregels, waarmee het plan optimaal aansluit bij de specifieke ontwerpgedachte van de stedenbouwkundige, de verkeerskundige, de omwonenden en de ontwikkelaar. Klimaatadaptatie, duurzaamheid en stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit zijn hierbij belangrijke ontwerp opvattingen geweest.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?