Drone inwinning BGT

AGEL adviseurs heeft het raamcontract ‘landmeetkundige werkzaamheden’ voor de Provincie Utrecht in het voorjaar van 2017 gegund gekregen. Vanaf dat moment heeft AGEL adviseurs al diverse projectmetingen naar tevredenheid van de Provincie Utrecht uitgevoerd. De projecten betreffen uitvoering van DTM metingen, asbuilt/revise en BGT metingen.

Een van deze projecten betrof het uitvoeren van een revisie BGT meting van de nieuwe aangelegde rotonde op de N204 Lopik-Woerden.

Oude situatie van de kruising:

Nieuwe situatie van de kruising:

AGEL adviseurs en Alfadrone hebben een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen, uitvoeren van Dronevluchten, Dronemetingen en daaruit volgende analyses en tooling. Dit project hebben we ingewonnen met Dronetechniek.

De werkwijze was als volgt.

  • Opdrachtomschrijving, eisen/wensen;
  • Onderzoek locatie op luchtruim-klasse, obstakels en opstijglocaties;
  • Benodigde middelen zoals welke soort drone, camera en vluchtstroken;
  • Risico-analyse, luchtruim restricties, terrein restricties etc;
  • Aanbrengen van referentie- controlepunten, uitvoeren DRONE vlucht, inwinnen van data;
  • Berekening- verwerking van data tot gevraagd product: ortofoto *.ECW en *.TIFF en genereren van pointcloud *.LAS bestand.

Het gehele (voor)-traject is in nauw overleg met de Provincie Utrecht besproken. Vooral het traject van aanvraag (opdrachtomschrijving) tot uitvoeren DRONE vlucht en het verkrijgen van toestemming van de provincie Utrecht was intensief maar de inspanning waard. Werkzaamheden dienen namelijk veilig voor de weggebruikers, omgeving projectgebied en eigen personeel uitgevoerd te kunnen worden.

Het resultaat mag er zijn! Scherpe Geo-gerefereerde Ortofoto’s, 15 mm pixelgrootte en een mooie videopname.

AGEL Adviseurs/GeoBORG heeft met behulp van de orthofoto en als onderlegger het *.Las bestand de  BGT/IMGeo informatie, bebordings- en markeringsbestand gemodelleerd. Het BGT/ImGeo bestand is via GeoBORG portaal ter controle aangeboden aan de Provincie Utrecht en na goedkeuring aangeboden aan de LV. Daarnaast blijft GeoBORG insync met de LV.

Bovenstaande methode van inwinning tot eindproduct zal in de nabije toekomst vaker toegepast gaan worden.

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. R. Hendriks van AGEL adviseurs.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?