Eerste commerciële waterstoftankstation van Zuid-Nederland in Roosendaal nu juridisch toegestaan

De doelstelling voor Nederland is dat er in het jaar 2025  50 waterstoftankstations operationeel zijn. Voor gemeenten en Omgevingsdiensten is waterstof een nieuwe en daardoor nog onbekende brandstof. In de regelgeving zijn nog geen glasheldere kaders gegeven hoe plannen hiervoor beoordeeld dienen te worden en hoe omgegaan kan worden met veiligheidsrisico’s.

H2point gaat een waterstoftankstation realiseren op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal, nabij afrit 20 aan de snelweg A17). Voor de realisatie hiervan heeft H2point een zogeheten DKTI-subsidie (Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en innovaties in Transport) ontvangen.

Voor dit waterstoftankstation heeft AGEL adviseurs het bestemmingsplan opgesteld. Omdat met dit bestemmingsplan een zogenaamd risicovolle inrichting mogelijk wordt gemaakt, is het aspect externe veiligheid van groot belang bij de besluitvorming. Ter voorbereiding van het bestemmingsplan heeft AGEL adviseurs dan ook uitvoerig onderzoek gedaan naar het aspect externe veiligheid. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de invloed van de wijzigingen op de externe veiligheidsrisico’s. Hiertoe is het plaatsgebonden risico en het groepsrisico berekend voor de nieuwe situatie, waarin het waterstoftankstation operationeel is (QRA) en deze situatie afgezet tegen de huidige situatie. Daarnaast is ook het groepsrisico verantwoord.

Uit het onderzoek bleek dat de risico’s gering zijn en dat het waterstoftankstation weinig tot geen belemmering oplevert voor de omliggende percelen. Dit alles was voor de gemeente Roosendaal aanleiding om het bestemmingsplan in procedure te brengen. Op 26 november 2020 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Roosendaal vastgesteld. De realisatie van het eerste waterstoftankstation in Roosendaal is nu juridisch mogelijk!

Samen met H2point is AGEL adviseurs diverse werkzaamheden aan het uitvoeren om de realisatie van meerdere waterstoftankstations in Zuid-Nederland mogelijk te maken.

Interesse om ook uw mogelijkheden te laten beoordelen neem dan contact op met Joël Sips of Ton-Ewout van Dalen.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?