Fortnite & Geo: 100 kinderen uit Tilburg en Lage Mierde enthousiast over de Geoweek!

Op 29 en 30 mei hebben circa 100 basisschoolleerlingen uit Tilburg en Lage Mierde kennis gemaakt met geo, bodem en infra.

AGEL adviseurs B.V. heeft op 29 mei samen met gemeente Tilburg de geoweek georganiseerd op basisschool Jan Ligthart Driecant te Tilburg. De gehele dag stond in het teken van geo, gis, bodem en infra. De dag begon met een gastcollege door Peter Bekkers namens de gemeente Tilburg. De kinderen van groep 8 zaten vanaf het begin met volledige aandacht te luisteren. Wat is de link van Fortnite met Geo? Waarom maken we gebruik van  ‘slimme kaarten’  bij gemeente Tilburg? Kortom een zeer boeiend verhaal die op duidelijke manier werd uitgelegd op basis van Fortnite en Mindcraft.

De gehele dag werden de kinderen verdeeld in groepen waarbij ze groepsgewijs aan de slag gingen. Ze  gingen met de landmeters van AGEL en Tilburg de openbare ruimte direct in kaart brengen. Met een GPS, een tachymeter en een tablet konden ze direct zien wat ze aan het inmeten waren.

De bodemmedewerkers van AGEL lieten de jongens en meisjes grondboringen zetten tot wel 4 meter diep. Een peilbuis plaatsen en grondwater omhoog halen was ook een van de onderdelen. Welke soorten grond herkennen jullie? Dit was een groot succes en was enorm populair.

In enkele klaslokalen gingen groepen aan de slag met GIS. Bij AGEL adviseurs werd een heuse GeoBattle uitgevoerd op de eigen tablets van de leerlingen. Ze gingen vragen beantwoorden en op de kaart aangeven middels de particiaptietool Maptionnaire. Waar bevindt zich ontdekstation 013? Waar liggen in jullie wijk losse stoeptegels? Wat is de afstand van school naar Euroscoop? Waar is het willem2 stadion? Kortom ontdek de hotspots van Tilburg en maak gebruik van je geografische kennis. De kinderen vonden dit leuk en uitdagend. Er kwamen ook bijzondere resultaten uit die we aan het eind van de dag ‘ live’  hebben laten zien.

Gemeente Tilburg legde de link met Fortnite. Joris Herrijgers en Suzan Saaid legde uit dat kinderen al onbewust GIS’en en kwaliteitsverbetering toepassen door terugmeldingen. Dit lieten ze aan de hand van http://gta-5-map.com/ en http://www.fortnitechests.info/ zien. Vervolgens via een  ArcGIS-online werd de focus gelegd op locatie Driecant. Joris en Suzan namen de kinderen mee in het aanbod van historische kaarten en luchtfoto’s. Hoe zag de locatie in 1983 eruit rond de Driecant en hoe in 2010?
Na deze historische kaarten ging men handmatig op de kaart zoeken naar woningen via een geocoder. En hoe bepaal je nu waar de dichtstbijzijnde glasbak is van je woning? Hoe krijg ik inzicht in het aantal objecten in de omgeving? Allemaal zaken die werden besproken.  Tot slot werd de Tilburgse Kermis op de kaart besproken en de relatie met de landmeter.

Op woensdag 30 mei heeft AGEL adviseurs B.V. de geoweek georganiseerd op basisschool D’n Opstap in Lage mierde. Deze dag begon met een presentatie van Carlo Hoetelmans over het belang van geo, kaarten en onze omgeving. Aansluitend ging de klas verdeeld in groepen aan de slag.

De leerlingen gingen met de landmeter op stap om het schoolplein in kaart te brengen. Ze kregen uitleg over coördinaten, afstanden en mochten zelf met GPS en tachymeter meten. Het opstellen boven een meetpunt bleek zeer lastig te zijn.

Waar in Tilburg het grondwater nog vrij snel te vinden was moesten ze in Lage Mierde meer moeite doen.  Hier konden de kinderen vol aan de bak om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk was dit gelukt. Het leukste was de zuigerboor en de grondlagen! Zoals in Tilburg was dit een groots succes.

Naast het buitenwerk mocht men binnen aan de slag met Qgis. Men ging in Qgis op speurtocht door Lage Mierde. Hier werd al snel de link gelegd met Fortnite door de leerlingen. Het werken met coördinaten en kaartlezen was moeilijker dan men dacht.

Naast alle ‘doe’  opdrachten kregen ze ook nog een master class van Carlo Hoetelmans omtrent de waterkringloop. De kinderen kregen uitleg over wat er met regen gebeurt als die gevallen is en hoe we daar als AGEL adviseurs B.V. mee ‘ werken’. Ook de watersnoodramp kwam aan de orde.

Al met al een geslaagde dag waarbij ze ook nog eens een lunch verzorgd kregen vanuit AGEL adviseurs.

 

 

Beide dagen is er ook een drone geweest om opnames te maken.

Wij als AGEL adviseurs kijken terug op twee geslaagde dagen en bedanken iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?