Geluid in een Frisse School

Een Frisse School kenmerkt zich door een goed binnenmilieu en een lage energierekening. Bij nieuwbouw of renovatie zijn hiervoor eisen geformuleerd onderverdeeld in ambitieniveau klasse A (zeer goed), klasse B (goed) en klasse C (acceptabel). Per klasse zijn geluideisen geformuleerd voor de onderstaande aspecten:

  • Geluidwering van de gevel;
  • Installatiegeluid in groepsruimten;
  • Ruimte akoestiek in de ingerichte groepsruimten;
  • Luchtgeluidisolatie tussen groepsruimten onderling en aangrenzende verblijfsruimten, tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten en bergingen en bij een tussendeur in de scheidingswand tussen twee groepsruimten;
  • Contactgeluidisolatie tussen groepsruimten onderling en aangrenzende verblijfsruimten, tussen groepsruimten en aangrenzende verkeersruimten en bergingen. Hinderlijke trillingen van de vloer of trappen door lopen/bewegen of muziek dient te worden voorkomen.

 

AGEL adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Dongen geluidmetingen mogen verrichten in een frisse school relaterend aan de laatste 4 aspecten in het kader van de oplevering.

De geluidwering van de gevels zijn niet beschouwd daar de school in een zeer rustige omgeving is gesitueerd.

De geluidmetingen zijn, voor zover mogelijk en voor zover hierin voorzien wordt, uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5077. Voor de uitvoering van de metingen is gebruik gemaakt van een klasse 1 geluidniveaumeter en -calibrator, een contactgeluidgenerator (hamerapparaat) en een geluidbox met roze ruisgenerator.

De geluidmetingen zijn uitgevoerd vanuit en in de peuterspeelzaal, het jeugdcentrum/pieklokaal, de berging jeugdcentrum, groepslokaal 1-2, groepslokaal 3-4, groepslokaal 5-6, groepslokaal 7-8, de concierge ruimte annex individuele begeleiding, een spreekkamer, de teamkamer, de directieruimte, de centrale hal annex onderwijsplein en de centrale (in)gang.

Met de geluidbox werd roze ruis met een hoog geluidniveau in een ruimte geproduceerd en geregistreerd waarna in een naastgelegen ruimte het restgeluidniveau werd geregistreerd.

Met het hamerapparaat werd het contactgeluidniveau in een naastgelegen ruimte geregistreerd. Verder werden in de ruimten de nagalmtijden gemeten middels de snelle stoptijd van de geluidbox; de nagalmtijd is gedefinieerd ls de tijd waarin het geluidniveau met 60 dB afneemt.

Inzake het installatiegeluid werd het ventilatiegeluid gemeten.

Alle metingen zijn geregistreerd in ongewogen octaven in dB; dit is het ongewogen geluidniveau in de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz octaafband.

Stoorgeluidniveaus waren niet aanwezig.

Ten behoeve van de berekeningen zijn de oppervlaktes van de tussenwanden bepaald alsmede de volumes van de ruimten.

Onze specialisten op het gebied van akoestiek verwerken de meet- en rekenresultaten in een totaalrapportage.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?