Gemeente Den Haag en AGEL adviseurs ondertekenen raamovereenkomst

AGEL adviseurs heeft het Europese aanbestedingstraject voor Verkennen en inwinnen BGT mutaties voor gemeente Den Haag gegund gekregen.

De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van wijkverkenningen middels een pencomputer en DG Dialog BGT. De wijken worden naverkend worden op mutaties in het openbaar gebied. De verkenning is erop gericht om meetrijpe of bijna meetrijpe mutaties te signaleren.

Naast wijkverkenning heeft AGEL adviseurs ook de raamovereenkomst voor mutatiemetingen. De metingen komen voort uit de wijkverkenningen en betreffen BGT en BAG mutaties.

AGEL adviseurs heeft tijdens de aanbestedingsperiode een zeer hoge score gehaald op innovatie – samenwerken en MvO ondernemen.

We kijken uit naar een plezierige samenwerking met Gemeente Den Haag, het startoverleg was een mooie kennismaking.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?