Gemeente Etten-Leur verleent omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van een zonnepark op een stortplaats

De gemeente Etten-Leur heeft begin november een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verleend om op de voormalige stortplaats aan de Bollendonkseweg een zonnepark te ontwikkelen. Een ontwikkeling die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame energievoorziening én die leidt tot een duurzaam ruimtegebruik.

Op basis van deze vergunning kan het terrein van een voormalige vuilstort nu nuttig gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen op een oppervlakte van circa 9,8 hectare. Hiermee kan zo’n 10 Megawatt aan elektrisch vermogen worden opgewekt, dat gelijk staat aan het stroomverbruik van ongeveer 2.600 huishoudens.

AGEL adviseurs heeft de coördinatie van de omgevingsonderzoeken verzorgd en heeft in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer (GroEnergie Groep B.V. – Dronten / Breda) de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarin de haalbaarheid van het plan wordt aangetoond. Voor het plan is inmiddels SDE+-subsidie aangevraagd; zodra die subsidie is toegekend zal de realisatie snel volgen.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?