Gemeente Tilburg en AGEL adviseurs ondertekenen raamovereenkomst

AGEL adviseurs heeft het Europese aanbestedingstraject voor landmeetkundige diensten voor de Gemeente Tilburg met goed gevolg doorlopen met als resultaat gunning van de werkzaamheden voor maximaal 4 jaar.

De werkzaamheden betreffen het uitvoeren van mutatiemetingen van De Kernregistratie Topografie (KRT). De KRT is de centrale geo-registratie, waarin de geometrische objecten die binnen de interne processen van de gemeente gebruikt worden, geregistreerd worden. De belangrijkste afnemende registraties zijn BAG, BGT en BOR.

Tevens worden aanvullende landmeetkundige werkzaamheden uitgevoerd zoals: kadastrale metingen, DTM- hoogtemetingen, deformatiemetingen en nulmetingen topografie ed.

Uitvoering vindt plaats door onze medewerkers die toegerust zijn met de modernste Landmeetkundige instrumentarium zoals Leica Total station TS16 en GPS GS16 met CS35 tablet en overige.

Vanaf 1 oktober worden de werkzaamheden gestart.

Wij zien uit naar een plezierige, constructieve en innovatieve samenwerking met team Geo-Informatie van de gemeente Tilburg waarbij wij elkaar in partnerschap meenemen in projecten en toekomstige vernieuwingen.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?