Grootschalig verkennend bodemonderzoek Everdenberg-Oost te Oosterhout

Als onderdeel van de raamovereenkomst voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek voert AGEL adviseurs in opdracht van de gemeente Oosterhout een grootschalig verkennend bodemonderzoek uit op Everdenberg-Oost.

De gemeente Oosterhout is van plan om het bedrijventerrein Everdenberg uit te breiden. Everdenberg-Oost is een nog nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein en betreft de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg. Het onderzoeksgebied omvat 30 hectare landelijk gebied en zal in de toekomst worden ontwikkeld tot grotendeels bedrijventerrein en deels woon-/werkkavels.

Het nieuwe bedrijventerrein Everdenberg-Oost wordt begrensd door de Heikantsestraat aan de noordzijde, het bestaande bedrijventerrein Everdenberg c.q. het Oude Heikantsepad aan de westzijde, het Wilhelminakanaal aan de zuidzijde en het landelijk gebied aan de oostzijde.

AGEL adviseurs is trots om binnen de eigen gemeente dit onderzoek in volledig eigen beheer te mogen uitvoeren. Het onderzoek vindt plaats volgens de NEN 5740 en bestaat uit 116 ondiepe boringen en 50 diepere waarvan er 33 als peilbuis worden afgewerkt voor het grondwateronderzoek. Alle boorposities worden met Leica GPS-apparatuur uitgezet en ingemeten. De velddata wordt op tablet geregistreerd en is real time voor de adviseurs op kantoor beschikbaar. Omdat er bij een dergelijk onderzoek heel wat materiaal van punt naar punt versjouwd moet worden is een toegeruste quad ingezet.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?