Herontwikkeling Sociaal cultureel dorpshart Made

Het Sociaal Cultureel Dorpshart in Made wordt herontwikkeld. Dit vanuit een samenwerking tussen de gemeente Drimmelen, Breda Bouw en BOEi. De Sint-Bernarduskerk wordt omgevormd tot een multifunctionele accommodatie met culturele en maatschappelijke functies gecombineerd met horeca. Het gebouw en de omgeving gaat een nieuwe unieke ontmoetingsplek worden voor de inwoners van Made. De bij de kerk behorende pastorie wordt omgevormd tot drie appartementen. Verspreid over het gebied worden nog 53 woningen gerealiseerd, zowel grondgebonden als in de vorm van twee appartementencomplexen ter plaatse van het huidig cultureel centrum de Mayboom dat wordt gesloopt. De Kloosterkapel wordt omgevormd tot kerk en krijgt daarmee haar religieuze functie terug.

AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, heeft in nauwe samenwerking met de ontwikkelcombinatie het bestemmingsplan opgesteld en de benodigde omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Inmiddels ligt het voorontwerpbestemmingplan ter inzage en kunnen we voortvarend verder met de planologische procedure. Zo creëren we samen een toekomstbestendig Sociaal cultureel dorpshart in Made.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?