Het succes van participatie GIS bij herinrichting Marktplein ‘s-Gravenzande

Om de effecten van de herinrichting van het Marktplein te ’s Gravenzande te evalueren heeft AGEL adviseurs met succes GIS-participatie ingezet. De herinrichting bestond uit het aanleggen van een rijloper. AGEL adviseurs heeft de effecten van de rijloper één jaar na de herinrichting en ingebruikname geëvalueerd op punten als verkeersveiligheid, neveneffecten en beleving. In dit nieuwsitem lees je hoe onze aanpak was en het succes dat we hebben geboekt.

Wat is GIS-participatie?
In 2016 was AGEL adviseurs het eerste adviesbureau in Nederland dat in de volle breedte van de projecten het online participatieplatform Maptionnaire ingezet heeft als GIS-participatietool. GIS-participatie is een online middel om enquêtes uit te zetten waarbij de burger of andere belanghebbende wordt bevraagd over zijn of haar omgeving. De kracht van het platform zit in de mogelijkheid om gebruik te maken van (eigen) kaartmateriaal.

AGEL gebruikt GIS-participatie voor haar omgevingsmanagers. Deze kunnen GIS-participatie inzetten voor het evalueren of vooraf inventariseren van omgevingen waarbij herinrichtingen gaan of hebben plaatsgevonden. In dit geval is dat succesvol ingezet samen met de gemeente Westland voor het Marktplein te ‘s – Gravenzande.

Aanpak
Om de beleving, veiligheid en neveneffecten te meten zijn vragen opgesteld in de online GIS-participatietool. Dit platform werkt vanuit de Cloud en is volledig digitaal. Met een eenvoudige link kunnen betrokken personen, bestuurders en stakeholders via het platform hun inbreng geven.

De omgevingsmanagers zijn het ‘veld’ ingegaan met een tablet en hebben de burgers, bezoekers en ondernemers gevraagd om de enquête in te vullen. Ze zijn bij de ondernemers over de vloer geweest om deze link achter te laten maar zijn ook op het plein gaan zitten en hebben zodoende de bezoekers gevraagd om dit direct op de tablet in te vullen. Mede hierdoor is een grote hoeveelheid data verzameld.

Succesformule
Na afloop zijn er meer dan 500 respondenten geweest die de antwoorden hebben ingevuld. Voordeel van deze aanpak:

  • Via link direct de vragen beantwoorden;
  • Het kost weinig tijd om in te vullen;
  • Met 1 klik kan de omgevingsmanager de resultaten downloaden. Inzien om zodoende inzicht te krijgen. Live data inzien voor inzicht is ook mogelijk!

Het succes is niet alleen aan de tool toe te schrijven maar ook aan de manier waarop de omgevingsmanagers deze hebben toegepast tijdens het participatietraject.

Resultaten

  • De resultaten uit het onderzoek gaven meer duidelijkheid over de betrokkenheid oftewel draagvlak voor de herontwikkeling;
  • Naast de juiste aanpak is de prettige samenwerking met onze partner gemeente Westland van belang geweest.

Er is op basis van deze aanpak een groot draagvlak ontstaan en is er goed inzicht gekomen in de verkeersveiligheid, neveneffecten en beleving van de herinrichting. Hiermee is er een objectief rapport opgesteld.

Het mooie aan de GIS-participatie is dat we als AGEL adviseurs met de verzamelde informatie concrete dashboards kunnen maken op basis van de data. We geven dan inzicht middels interactieve diagrammen wat de resultaten zijn. En dat sluit mooi aan op onze innovatieve werkwijze bij AGEL adviseurs en is overstijgend op onze domeinen/werkveld.

 

Samen, integraal, onze omgeving creëren. Daar gaan we voor bij AGEL adviseurs!

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?