Thema's

Circulair denken

Heeft u een duurzaamheidsambitie, maar weet u niet hoe deze kan worden geconcretiseerd?

Geo-informatie

AGEL adviseurs distribueert ruimtelijke informatie via online verbindingen.

Gebiedsontwikkeling

De ontwikkeling van gebieden is een complex samenspel van belangen.

Klimaatadaptatie

Wij helpen u bij het ontwikkelen waarbij water een rol speelt.

Design & Build

AGEL adviseurs heeft ruime ervaring met innovatieve contracten zoals Design & Build en UAV/gc en kan u daarin adviseren en ontzorgen.

Industrie

De industrie heeft bij iedere ontwikkeling te maken met met een complex samenspel van wetten en regels.

Energietransitie

Wij helpen u in het proces tot een duurzame energietransitie en de technische uitwerking.

Omgevingswet

Ruimtelijke initiatieven en duurzame ontwikkelingen op een eenvoudigere wijze mogelijk maken.

Samen onze omgeving creëren.AGEL adviseurs.

VISIE - AGEL adviseurs

In onze continu (en steeds sneller) veranderende omgeving het verschil zijn voor onze klanten. Met als drijvende kracht onze adviseurs als creatieve inbreng, maar zeker hun toegevoegde waarde in het proces én voor de gevraagde dienstverlening. Hierbij is het kenmerkend dat iedere AGEL adviseur de vraag (en opdracht) van onze klanten continu samen met de klant vertaalt naar meerwaarde. Hierdoor kan AGEL adviseurs met als eigenschap “integraal adviseren in ruimtelijke ontwikkelingen en vraagstukken” organisch doorgroeien.

AGEL adviseurs is hierbij flexibel in een veranderende markt waar innovaties en nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie worden ingepast dan wel met samenwerking worden geborgd.

Samen kom je verder!

Door te luisteren naar en te leren van elkaar ontstaat er wederzijds begrip en zijn we gezamenlijk instaat om dromen te realiseren.

GeoBORG levert een multifunctionele ontzorg formule met aanpasbare mogelijkheden in uw organisatie op gebied van software tooling en dienstverlening. GeoBORG kan de Geo-Databeheer taken deels of volledig voor bronhouders uitvoeren dan wel ondersteunen (lokaal of op afstand). De gecertificeerde software tooling bestaat uit een Cloud driven beheeromgeving voor de kern van de basisregistraties: BAG, BGT, BOR en WOZ. De diensten strekken zich uit van slim inwinning tot en met koppeling met de LV (Landelijke Voorziening) en het ABV (automatisch berichtenverkeer). De verplichte zelfevaluatie (Ensia) is binnen de formule van GeoBorg beschikbaar.
De totaal formule van GeoBORG is gebaseerd op het principe van TCO (Total Cost of Ownership) van de Bronhouder. Dit betekent dat GeoBORG naast slimme inwinning en verwerking van de Geo-Data die dat oplevert en het dito beheer ervan ook bekijken wat een Bronhouder nodig heeft om deze processen te faciliteren. Hier zit de crux: de grootste kosten voor Geo-Databeheer bestaan namelijk uit het faciliteren en het relatief kleinste deel zit in het primaire proces (het op orde brengen en houden van de Geo-Data).
Op deze manier naar de materie kijkend kan een Bronhouder dus het grootste gedeelte van het budget gaan besteden aan het actualiseren en verbeteren van de Geo-Data als de werkzaamheden voor het faciliteren weggevallen zijn door inzet van de GeoBORG ontzorg formule. Hiermee houdt een Bronhouder ruimte voor flexibiliteit, inbreng van lokale kennis en de regie.

Wij werken o.a. voor

Gemeente Waalwijk
Van Wijler
Business centre Tree Port
Stedin
Omgevingsdienst
Gemeente Capelle aan den Ijsel

BEL MIJ TERUG.

Wilt u één van onze adviseurs spreken over de telefoon? Laat dan uw gegevens achter zodat wij u terug kunnen bellen. U kunt ons natuurlijk ook e-mailen.

    Ik zou het volgende willen bespreken: