Infiltratiemetingen met een aardvark

Onze werkvelden Milieu en Infra voeren al jaren voor uiteenlopende projecten infiltratiemetingen uit. Recent is de uitrusting hiervoor uitgebreid met een ‘Aardvark-permeameter’. Een beestje dat behoorlijk veel kan.

Het uitvoeren van infiltratiemetingen is nuttig om inzicht te krijgen in de waterdoorlatendheid van de bodem. Aanleiding voor het bepalen van die doorlatendheid kan de wens zijn om hemelwater lokaal op te vangen, of het nemen van maatregelen tegen wateroverlast in de stad.

Meten is weten

Bron: Eijkelkamp.com

Met de Aardvark doorlatendheidsmeter wordt de zogenaamde ‘k-waarde’ bepaald.

De k-waarde [m/dag] is een belangrijke eenheid voor het uitdrukken van de doorlatendheid van een bodem voor bijvoorbeeld het ontwerp van een infiltratievoorziening zoals een wadi of een (hemelwater)riool.

De Aardvark-permeameter werkt op een accu en is een volledig geautomatiseerde Constant-Head-boorgat-permeameter, wat betekent dat de meter automatische metingen uitvoert van de hydraulische bodemconductiviteit (Ksat) en andere gerelateerde parameters, zoals adsorptie en percolatievermogen. De Aardvark wordt gebruikt voor doorlatendheidsmetingen in de onverzadigde zone vanaf 0.2 meter tot een maximale diepte van 15 meter onder maaiveld.

Meerdere technieken

Naast de Aardvark gebruiken onze bodemadviseurs aanvullend nog twee andere technieken om de doorlatendheid van de bodem te bepalen:

–          Dubbele ringinfiltrometer

Met de dubbele ringinfiltrometer kan de doorlatendheid van oppervlakkige bodemlagen worden bepaald, vanaf maaiveld tot circa een halve meter onder maaiveld.

–          Hooghoudt-methode

De Hooghoudt-meetmethode staat ook wel bekend als de ‘omgekeerde pompproef’ en wordt toegepast op een peilbuis. Na het afpompen van de peilbuis zakt de stijghoogte. De tijd waarin de stijghoogte zich herstelt wordt gemonitord, waaruit de k-waarde kan worden bepaald.

AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, beschikt met haar bodemadviseurs en hydrologen over ruime ervaring en kennis om u te voorzien van passend advies omtrent waterhuishoudkundige vraagstukken.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?