Inrichting Lorkstraat te Bergen op Zoom

Het eerste groeiseizoen na realisatie van de nieuwe Lorkstraat te Bergen op Zoom. AGEL adviseurs heeft het ontwerp opgesteld en bestekken geschreven voor het bouw- en woonrijp maken in het kader van de herstructurering Gageldonk West. Een mooi resultaat van oppervlakkig afwateren van de verhardingen naar wadi’s in het Piuspark. Op deze wijze wordt het water lokaal langer vastgehouden en wordt de riolering minder belast.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?