Kijken naar de toekomst met gemeente Loon op Zand

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Om dit te realiseren heeft de gemeente de regierol in de wijkgerichte aanpak. Daarvoor moeten alle gemeenten in Nederland uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. In deze visie geeft de gemeente richting aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Daarnaast bepaalt de gemeente welke strategie per wijk het meest passend is (wat) en in welke logische volgorde tussen nu en 2050 de verschillende wijken in de gemeente aan de beurt zijn (wanneer).

Onze aanpak

Maar de warmtetransitie is niet alleen een technische en economische exercitie. Het is een maatschappelijke opgave, die een impact heeft op onze vertrouwde woning en woonomgeving. Een opgave, die vraagt om een zorgvuldig proces, waarin voor iedereen ruimte is om mee te doen, zorgen te uiten en kansen te identificeren. Het vraagt ook om een warmtestrategie, waarin niet alleen oog is voor technische oplossing, maar waar aandacht uitgaat naar het algehele woon- en leefklimaat in wijken en buurten. Stan Spapens, projectmanager bij AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec: “De warmtetransitie is een kans om de kwaliteit van wijken en buurten op zowel ruimtelijk als sociaal vlak een kwaliteitsimpuls te geven. De warmtetransitie is hiermee een katalysator voor leefbare en toekomstbestendige wijken en geen doel op zich.”

Onze succesformule

De gemeente Loon op Zand is één van de gemeenten die gelooft in deze filosofie. Stan Spapens: “Met de gemeente en lokale stakeholders werken we aan een op maat gesneden wegingskader, dat antwoord geeft op de wat- en wanneer-vragen. We gebruiken hiervoor een unieke viersporenaanpak, die bestaat naast de technisch-economische aspecten (spoor 1), uit nadrukkelijke aandacht voor de sociaaleconomische situatie (spoor 2), de ruimtelijke situatie (spoor 3) en de beheer- en onderhoudsstrategieën van stakeholders (spoor 4). Zo zorgen we voor meer draagvlak, een realistische en haalbare warmtestrategie per wijk, die ook betaalbaar is en een algehele kwaliteitsimpuls van de buurten in de gemeente.”

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de aanpak direct contact op met Stan Spapens (06-12870558 of [email protected]). Samen zetten we graag de stap naar duurzamere en gezondere wijken waar het fijn wonen, werken en recreëren is. Kijk ook eens op www.wijkenvandetoekomst.nu voor meer inspiratie.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?