Milieukundige begeleiding bij Bodemsanering Bult van Pars te Klundert

Het project Bult van Pars richt zich op de herontwikkeling van de Bult van Pars aan de Oliemolenstraat in Klundert. Onderdeel van het project is een saneringsopgave vanwege een olie- en asbestvervuiling. Maandag 3 december 2018 wordt aangevangen met de eerste fase van de sanering. AGEL adviseurs is verheugt met de opdracht van de gemeente Moerdijk om hier de milieukundige begeleiding tijdens de bodemsaneringswerkzaamheden uit te mogen voeren. Eerder dit jaar is door AGEL adviseurs een RAW bestek voor het werk opgesteld waarna de gemeente de aanbesteding heeft verzorgt.

Het terrein is opmerkelijk omdat het circa 2 tot 4 meter hoger ligt dan de omliggende percelen. De locatie is een zogenaamd half bastion. Op het terrein van de “Bult van Pars” is in het verleden een molen/graandrogerij met woonhuis aanwezig geweest. De in 1836 gebouwde paardenoliemolen brandde in 1883 af. De molen werd niet meer herbouwd maar in 1899 vervangen door stoommalerij. De opstallen zijn eind vorige eeuw gesloopt. Omdat er op de bult zich eeuwenlang veel heeft afgespeeld is de locatie van archeologische waarde. Gedurende de sanering moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de archeologische waarden in de ondergrond.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?