Milieukundige begeleiding nieuwe plantvakken

In opdracht van de gemeente Oosterhout voert AGEL adviseurs de milieukundige begeleiding uit voor de aanleg van nieuwe plantvakken aan de Leijsenhoek in het centrum van Oosterhout. Eerder heeft AGEL adviseurs de bodem in het hier te herinrichten gebied onderzocht. Voor de nieuwe plantvakken die hier worden aangelegd is echter een sanering van de bodem nodig. Dit vindt plaats binnen de regeling Uniforme Saneringen waarbij plantvakken worden aangelegd in schone grond. Ten behoeve van het behoud van twee beeldbepalende bomen wordt een deel van de sanering uitgevoerd met de inzet van een zuigwagen.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?