Nieuwbouw 2 legeringsgebouwen in Breda

Heerkens van Bavel Bouw is februari 2017 gestart met de realisatie van 2 legeringsgebouwen op de Trip van Zoudtlandtkazerne te Breda.
De te realiseren legeringsgebouwen zijn twee torens, bestaande uit een begane grond, 7 verdiepingen en een schuine afdekking. Daarin bevinden zich 134 individuele legeringkamers (bestemd voor de studenten van de Koninklijke Militaire Academie) met toiletruimte op de begane grond en onder andere een pantry, was- en droogruimte en algemene ruimten.

De vorm van het gebouw is afgeleid van de stealth schepen en vliegtuigen, de kleuren van de gevel verwijzen naar de verschillende disciplines. Op het gebied van duurzaamheid scoren de 2 legeringstorens erg hoog met een gemiddlede GPR-score van 9.0 op de onderdelen Energie & Gezondheid.

Oplevering wordt verwacht maart 2018.

Project:Nieuwbouw 2 legeringsgebouwen
Locatie:Breda
Architect:BUROBEB te Amsterdam
Opdrachtgever:Rijksvastgoedbedrijf
Omvang:9.900m2

Voor het project is een Design & Build opdracht uitgeschreven op basis van de UAV-gc 2005, waarbinnen AGEL adviseurs de bouwkundige engineering verzorgt t.b.v. de aanvraag omgevingsvergunning, het uitvoeringsgereed ontwerp en de revisiestukken.

Samen met de projectpartners is op basis van ketenafspraken al in een vroegtijdig stadium een 3D BIM-model opgezet. Alle disciplines worden op deze wijze integraal op elkaar afgestemd. Ook wordt de opdrachtgever optimaal geïnformeerd en meegenomen met behulp van de 3D-visualisaties uit het BIM-model. Wekelijkse clashcontroles en engineeringssessies zorgden voor een vroegtijdige signalering van knelpunten en mogelijkheden tot aanpassing en verbetering van het ontwerp. Naast het modelleerwerk voor het BIM-model heeft AGEL adviseurs ook per fase aan de basis gestaan van de ontwerpnota’s en mede invulling gegeven aan het verificatie & validatieproces.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?