Nieuwe versie AERIUS Calculator vanaf maandag 16 september beschikbaar!

Komende maandag 16 september komt de nieuwe versie van de AERIUS Calculator beschikbaar. Als er sprake is van geen of minder stikstofdepositie, kunnen projecten weer in aanmerking komen voor een vergunning. Advies over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000-gebieden, worden in de week van maandag 23 september verwacht. We kunnen weer een stapje verder!

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/13/vergunningverlening-projecten-komt-weer-op-gang

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?