Nieuwe versies diverse BRL’en van kracht geworden

Recent is op 30 november 2018 de Regeling bodemkwaliteit gewijzigd. Door deze wijziging is onder andere een aantal nieuwe normdocumenten gepubliceerd: nieuwe versies van de BRL 9335, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000, BRL SIKB 2100, BRL SIKB 6000, BRL SIKB 7000 en de BRL SIKB 7500.

Naast de publicatie van een aantal gewijzigde normdocumenten zijn er wellicht voor u ook de volgende wijzigingen voor u van belang:

Bodemvreemd materiaal

Er is een norm gesteld aan het voorkomen van bodemvreemd materiaal anders dan hout en stenen zoals bijvoorbeeld kunststoffen. De onderzoeksuitslagen met betrekking tot dit bodemvreemd materiaal moet voortaan apart in de milieuhygiënische verklaring worden benoemd.

Hout en steenachtige materialen: maximaal 20%

In de Regeling Bodemkwaliteit is opgenomen dat bij het toepassen van grond en baggerspecie maximaal twintig procent bodemvreemd materiaal mag voorkomen wanneer het om steenachtige materialen (zoals puin of baksteenscherven) of hout gaat. Dit percentage bodemvreemd materiaal mag niet het resultaat zijn van bijmenging, maar moet voorafgaand aan de ontgraving al in de grond of baggerspecie aanwezig zijn geweest.

Plastics en piepschuim: slechts sporadisch

Voor overige bodemvreemde materialen zoals plastic en piepschuim geldt vanaf nu dat deze alleen nog maar sporadisch voor mogen komen. Ook mogen deze materialen alleen nog maar voorkomen wanneer deze redelijkerwijs niet voor toepassing uit de grond of baggerspecie kunnen worden verwijderd.

Voldoet materiaal niet aan de nieuwe geldende definitie van grond of baggerspecie? Dan het kan het materiaal vanaf heden niet meer worden toegepast in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Het percentage bodemvreemd materiaal kan worden verlaagd middels zeven, waarna de grond of baggerspecie alsnog mag worden toegepast.

Opsplitsen van partijen grond in kleinere deelpartijen.

De eisen die aan het opsplitsen van partijen grond werden gesteld aan BRL 9335 erkende bedrijven, gelden vanaf datum inwerkingtreding regeling, voor alle partijen die zich met het splitsen van partijen grond bezighouden. In grote lijnen betekent dit dat er minimale hoeveelheden gelden voor de groottes van afgesplitste partijen.

Passend vooronderzoek met betrekking tot milieuhygiënische verklaringen.

Vanaf datum inwerkingtreding worden extra eisen gesteld aan het uit te voeren vooronderzoek voor het opstellen van een milieuhygiënische verklaring. Ook is met betrekking tot dit vooronderzoek een overgangsregeling vastgesteld die eindigt op 1 januari 2019.

 

Wilt u meer weten over deze wijziging in de Regeling Bodemkwaliteit of heeft u een actueel vraagstuk met betrekking tot grond en baggerspecie? Neem gerust contact op met Carlo van den Broek.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?