Ondertekening raamovereenkomst Geodetische diensten voor Waterschap Brabantse Delta

Via Europese openbare aanbesteding heeft AGEL adviseurs perceel 1 en 2 van de raamovereenkomst “Geodetische diensten” voor Waterschap Brabantse Delta gegund gekregen. Afgelopen dinsdag was de feestelijke ondertekening op kasteel Bouvigne te Breda, waarbij een vertegenwoordiging van het team Geo-Informatie van het waterschap en vertegenwoordiging van het werkveld Geodesie-GIS van AGEL adviseurs aanwezig was.

AGEL adviseurs heeft een inschrijving gedaan waarbij op perceel 1 en 2 een goede prijs-kwaliteitsverhouding is gescoord. Belangrijk aspect in de beoordeling was het leveren van meerwaarde. AGEL adviseurs geeft hier vorm aan door een bredere integrale, duurzame samenwerking aan te gaan.

Voor beide percelen is AGEL adviseurs één van de drie raamcontractpartijen:

  • Perceel 1 “Dwarsprofielen, Verificatieboringen en baggerhoeveelheden”
  • Perceel 2 “As-built mutaties t.b.v. kernregistraties en BGT”

AGEL adviseurs neemt tevens deel aan de lopende raamovereenkomst “Integrale Technische advisering” van Waterschap Brabantse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland.

Samen met alle partijen en partners gaan wij werken aan een langdurige, duurzame samenwerking!

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?