Ook Giesbers herkent de meerwaarde van GIS

De samenwerking tussen AGEL adviseurs en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen is in 2016 ontstaan op het plan Westrik. Erwin van Praat (adviseur Infra AGEL Adviseurs) en Jasper Jansen (planontwikkelaar Giesbers Ontwikkelen en Bouwen) hebben er in samenspel voor gezorgd dat de werkzaamheden aan de openbare inrichting inmiddels zijn gestart. Het buurtschap Westrik, bestaande uit 114 woningen, wordt een duurzame enclave met groene speel- en ontmoetingsplekken, een ecologische verbindingszone en een ecologisch geluidsscherm langs de zuidzijde van het plan. Vanuit de duurzame ambitie is er gekozen voor bovengrondse hemelwaterafvoer met infiltratie binnen het plangebied. AGEL adviseurs heeft naast alle benodigde onderzoeken voor het bestemmingsplan ook de ontwerptekeningen voor het inrichtingsplan van de openbare ruimte gemaakt.

Grote enthousiasme Gemeente Breda

Vanuit Giesbers en AGEL was dat het moment om de kaarten van de onderzoeken en het technisch ontwerp en beschikbare data samen te brengen. De afdeling GIS van AGEL adviseurs heeft voor het plan Westrik toen een een omgeving in GIS (Geografisch Informatie Systeem) aangemaakt. De kracht van een GIS ligt in het vastleggen, combineren, analyseren en presenteren van gegevens met een ruimtelijke
component. Doordat deze zijn weergeven op de kaart van Prinsenbeek, kunnen de gegevens ruimtelijk met elkaar in verband gebracht worden. De inzet van de Westrik GIS-viewer heeft bij de afstemmingsoverleggen en toetsingmomenten met de Gemeente Breda geleid tot een groot enthousiasme. Doordat alle ruimtelijke verbanden direct zichtbaar waren tijdens de overleggen kon men direct besluiten nemen: effectief en efficiënt!

Giesbers GIS

De GIS omgeving voor het project Westrik was de aanleiding voor Giesbers Ontwikkelen en Bouwen om ook intern gebruik te willen maken van een GIS omgeving. De afdeling Geo & Geo-ICT van AGEL adviseurs heeft hiervoor de Giesbers GIS-viewer gemaakt. Met deze viewer kan Giesbers effectief gebruik maken van (open) data en (andere) informatie om efficiënt haalbaarheidsstudies te verrichten. Naast deze interne omgeving zet Giesbers Ontwikkelen en Bouwen GIS ook in voor andere projecten.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?