Oplevering project Westergouwe te Gouda nadert

Stedin levert energie voor een nieuw te bouwen woonwijk met een woongebied van circa 4.000 woningen. Het project staat bekend als Westergouwe te Gouda. Assetmanagement van Stedin heeft als opdrachtgever afdeling hoogspanning een bouwteam op laten zetten om de werkzaamheden vlotjes te laten verlopen. Het bouwteam bestond uit Stedin, AGEL adviseurs en Quint & van Ginkel. Het nieuwbouwplan zal in fases gerealiseerd worden.

Ten behoeve van het plan Westergouwe wordt een nieuw verdeelstation (10/23kV – 0,4kV station Burgemeester van Dijkesingel (BvD)) geplaatst binnen de plangrenzen. Vanuit dit 10/23kV – 0,4kV station BvD vindt de distributie van midden- en laagspanning richting de verschillende woongebieden plaats. 10/23kV – 0,4kV station BvD (zie foto 1) wordt gevoed worden vanuit 50kV/10kV station Bolwerk.

(Foto 1)

Onze taak was om het project met de onderstaande werkzaamheden gereed te maken voor uitvoering. Wij hebben voor het project de onderstaande werkzaamheden verricht:

– Opstellen tracéstudie (inclusief kostenraming);
– Toetsen diensten aannemer tijdens engineering;
– Vervaardigen van proefsleuven;
– Coördinatie bouwteam;
– Directievoering;
– Omgevingsmanagement;

Wij zijn nu in de fase waarin het project bijna opgeleverd gaat worden. Het totale tracé was ± 3305m waarbij gestuurde boringen, persingen en open ontgravingen aan bod kwamen om van het station Bolwerk naar het nieuw te plaatsen station Westergouwe te realiseren. Een project waarbij heel veel haken en ogen aan zaten, maar waar wij als AGEL lieten zien waar wij voor staan.

 

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?