Parkeervoorzieningen centrum Uden

Als gevolg van diverse functionele ontwikkeling binnen het centrum van Uden heeft de gemeente Uden een onderzoek opgestart naar de verwachte toename op de vraag naar parkeermogelijkheden binnen het centrum.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de vraag naar parkeermogelijkheden een zodanig omvang heeft dat gezocht dient te worden naar nieuwe parkeermogelijkheden binnen het centrum.

De gemeente Uden heeft aan AGEL adviseurs gevraagd om de potentiele parkeerlocaties ten behoeve van de uitbreiding parkeervoorzieningen in beeld te brengen.

Voor de verschillende parkeerlocaties wordt een afwegingskader opgesteld met o.a. de aspecten, ruimte, verkeerskundig, maatschappelijk en de voor- en nadelen.

In overleg met de gemeente wordt de meest geschikte parkeerlocatie gekozen en verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp incl. kostenraming.

Bron: © 2018 Microsoft Corporation © 2018 DigitalGlobe ©CNES (2018) Distribution Airbus DS © 2018

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?