ParticiGeo in Tilburg

Dat Nederland een door mensenhanden gemaakt land is, is een cliché, maar dat het verdraaid goed is gemaakt, daarvoor mogen we wel eens meer aandacht hebben. AGEL adviseurs en gemeente Tilburg participeren binnen het geo werkveld en nodigen basisschoolleerlingen uit om samen op expeditie te gaan.

Want ben je voor het eerst hier, of ben je al bekend? Het maakt ons niet uit. Wij brengen je de geokneepjes bij. De leerlingen gaan de belangrijkste geo kaart van Tilburg muteren met landmeters. Waarom doen we dat in Tilburg en wat hebben burgers daaraan? We gaan op zoek naar grondwater met de bodemmannen en bekijken de samenstelling van de Tilburgse bodem.

Als laatste gaan we op speurtocht in de GIS wereld. Wat is geo-informatie? Wat kunnen we ermee en hoe vinden we dat?

Doelgroep: groep 7/8 PO
Duur: 5 uur
Groepsgrootte: 1 klas (± 30 leerlingen)

Let op! Een aantal computers ter beschikking op de school. Voor scholen in Tilburg.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?