Port of Bergen op Zoom

In opdracht van Prohuis vezorgen wij het bestemmingsplan en de civieltechnische uitwerking van de Port of Bergen op Zoom. Het plan bestaat uit een Van der Valk Hotel *4 met circa 140 kamers, Energie HUB (brandstof, laadpalen, LNG, CNG en Waterstof) voor DCB Berkel, McDonald’s en een KFC. De totale ontwikkeling zal voor 450 werkplekken zorgen binnen de gemeente Bergen op Zoom. Door de centralisatie van recreatieve voorzieningen, in combinatie met de aanleg van een ontsluitingsweg, krijgt het gebied een belangrijke functie om de toestroom aan recreanten te clusteren en te verspreiden over het Landschapspark Bergsche Heide en de Brabantse Wal.

Om alle kansen in het gebied te benutten, is het plan aangemeld als innovatie experiment van de Crisis- en herstelwet. Hierdoor was het mogelijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen, waarin middels de mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt alle kansen zijn aangegrepen om zowel flexibiliteit als zekerheid te bieden op gebied bijvoorbeeld beeldkwaliteit en milieukwaliteit. Hierdoor sluit het bestemmingsplan optimaal aan op de voor het gebied gestelde ambities.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?