BCT-1-300x167

Business Centre Treeport, Zundert

De boomteeltsector is één van de belangrijkste en beeldbepalende sectoren in het buitengebied van diverse West-Brabantse gemeente, met het zwaartepunt in Zundert. De boomkwekers uit de regio hebben zich verenigd en willen van Zundert en omgeving een innovatieve en toonaangevende regio maken, die internationaal bekend staat als de hotspot voor de boomteelt. Eén van de voorwaarden om dit te bereiken is de ontwikkeling van het Business Centre Treeport; een grensoverschrijdend bedrijventerrein van circa 60 hectare met plaats voor logistiek, handel, ontwikkeling, onderwijs, onderzoek, toelevering, dienstverlening, beurs en congres in de boomteeltsector.

Toekomstgericht

Het business centre wordt de broedkamer voor innovaties, onder andere op het gebied van duurzaamheid, productontwikkeling en procesvernieuwing. Het bedrijvenpark zal zelfvoorzienend zijn op energiegebied. Naast de traditionele technieken van energie inwinnen wordt ook gekeken naar slimmere technieken zoals ondergrondse warmteopslag.

Crisis- en herstelwet (Chw)

Voor de eerste fase van het bedrijventerrein is het bestemmingsplan opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet. De ontwikkeling is opgenomen in de 11e tranche van de Chw. Hierdoor bestond de mogelijkheid om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen. Zo zijn binnen het bestemmingsplan regels opgenomen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, zijn milieuregels opgenomen met betrekking tot de omgevingskwaliteit en zijn regels opgesteld waarvan de uitleg afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels.

Integraal advies

AGEL adviseurs is er trots op betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het Business Centre Treeport. Wij treden als procesmanager op en verzorgen de adviezen die nodig zijn om uiteindelijk tot realisatie te kunnen overgaan. We verbinden partijen en zorgen voor nieuwe samenwerkingsvormen. Daarnaast zijn de volgende producten en diensten door ons verzorgd:

  • Locatiestudie
  • Aanmelding Crisis- en herstelwet
  • 3D Visualisatie en maquette
  • Inspiratieboek beeldkwaliteit en duurzaamheid
  • Bestemmingsplan en milieuonderzoeken
  • Technische uitwerking van bouw en infrastructuur aan zowel Nederlandse als Belgische zijde

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Remco van Dessel (projectdirecteur). Zij praten u graag bij over het project. En wie weet, kunnen wij ook u begeleiden bij de realisatie van uw initiatieven. Kijk ook eens op: http://www.businesscentretreeport.eu/

Benieuwd naar de mogelijkheden?