Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Omdat delen van de dijk langs de Waal tussen Tiel en Waardenburg niet voldoen aan de veiligheidsnormen, is Waterschap Rivierenland een dijkversterkingsproject gestart. Ter voorbereiding hierop heeft het waterschap BoschSlabbers landschapsarchitecten opdracht gegeven hiervoor een Ruimtelijk kwaliteitskader te ontwikkelen. Dit als basis voor het verdere ontwerpproces. Onderdeel van deze opdracht waren een inventarisatie en analyse van ruimtelijke plannen en een strategisch vergunningenplan met indieningsstrategie. Deze onderdelen zijn door AGEL adviseurs verzorgd.

Inventariseren en analyseren door middel van GIS

Het onderzoeksgebied omvatte het grondgebied van de gemeenten Tiel en Neerijnen en bijna 20 bestemmingsplannen dienden te worden beschouwd, evenals alle relevante beleidsregels en verordeningen. Onderzocht is welke dijkversterkingsmaatregelen op basis van deze regelingen direct zijn toegestaan, welke onder voorwaarden zijn toegestaan en welke niet zijn toegestaan. Het ging om maatregelen van het aanbrengen van een keerwand tot het verleggen van de dijk. Om dit efficiënt, accuraat en overzichtelijk in beeld te brengen is gebruik gemaakt van een GIS viewer en analyse.

Benieuwd naar de mogelijkheden?