Afbeelding Markendaalseweg Breda

Transformatie voormalige UWV locatie Markendaalseweg Breda

Aan de Markendaalseweg in Breda wordt een voormalige kantoorlocatie van het UWV herontwikkeld tot 170 appartementen, stadwoningen en commerciële voorzieningen in de plint van het gebouw. In opdracht van VOF Residential I Breda, werkt AGEL adviseurs samen met HPO vastgoed en architectenbureau havermans; hielkema. AGEL adviseurs is bij dit project betrokken vanaf de onderzoeken voor het haalbaarheidsplan, bij het bestemmingsplan, tot sloopvoorbereiding en bodemsanering.

Bestemmingsplan en onderzoeken

Alle wensen en eisen van zowel de ontwikkelaar, architect en gemeente hebben een plaats gekregen in het bestemmingsplan. Daarnaast diende rekening te worden gehouden met tal van omgevingsaspecten. AGEL adviseert in dit traject en vertaalt dit alles in een bestemmingsplan dat de gewenste stedenbouwkundige kaders vastlegt en anderzijds rekening houdt met passende integratie in de omgeving. Door AGEL adviseurs zijn onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

  • Opstellen bestemmingsplan; toelichting, regels en verbeelding
  • Waterparagraaf
  • Quickscan Wet natuurbescherming
  • Onderzoek stikstofdepositie
  • M.e.r.-beoordeling

Tot sanering en sloopbegeleiding

AGEL adviseurs heeft tevens een actualiserend- en nader bodemonderzoek voor de locatie uitgevoerd (conform NEN 5740, NEN 5707 en NTA 5755). Hieruit bleek sanering voor enkele deellocaties noodzakelijk. Hierop heeft AGEL adviseurs een saneringsplan opgesteld, zodat de sanering zo gericht- en efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd conform de geldende protocollen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?