Koninklijke Verenigde Leder terrein, Oisterwijk

Jarenlang heeft de gemeente Oisterwijk gewerkt aan het herbestemmen van het KVL-terrein. Dit is een terrein van 11 hectare waarop het enigszins vervallen gebouwencomplex Koninklijke Verenigde Leder staat. Europa’s grootste leerfabriek sloot in het jaar 2000 haar deuren. Op het terrein worden woningen gebouwd. De voormalige fabriekspanden worden gerenoveerd en krijgen een nieuwe functie. Voor meer informatie over de herontwikkeling verwijzen wij u naar www.leerfabriekkvl.nl

Saneren en bouwrijp maken KVL-terrein

Om de ambities te verwezenlijken moet het terrein gesaneerd en bouwrijp gemaakt worden. Geheel in lijn met het concept ‘Ambachtsplaats voor creativiTIJD’ heeft de gemeente Oisterwijk deze werkzaamheden aanbesteed door middel van een innovatieve contractvorm op basis van de UAV-gc. AGEL adviseurs heeft haar creativiteit vanaf de aanbestedingsfase ingezet om gezamenlijk met aannemer Reyrink te komen tot de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Na gunning hebben wij het ontwerp uitgewerkt tot civieltechnisch uitvoeringsontwerp op basis van System Engineering. Tijdens de uitvoering hebben wij Reyrink geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van de keuringsnota’s ten behoeve van de oplevering. Het omvormen van het 100 jaar oude bedrijventerrein naar een terrein wat voldoet aan de hedendaagse eisen is complex en zeer uitdagend.

Advies van aanbesteding tot oplevering

AGEL adviseurs is trots op de samenwerking met Reyrink en de behaalde resultaten. Van het realiseerbaar en beheersbaar maken van de eisen, kansen en risico’s tot het doorgronden en wegnemen van de zorgen van de opdrachtgever. Al deze aspecten komen samen in een winnend plan van aanpak en vormen de basis voor succes. In een projectteam met Reyrink zijn de volgende producten en diensten door ons verzorgd:

  • Plan van aanpak aanbesteding
  • Presentatie plan van aanpak
  • Projectmanagementplan
  • Verificatie en validatie
  • Definitief Ontwerp
  • Waterhuishoudkundig rioleringsplan
  • Uitvoeringsontwerp

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Maikel Pollaert (projectleider).  Hij praat u graag bij over het project en innovatieve contracten. En wie weet, kunnen wij samen met u komen tot een winnende inschrijving en eisen vertalen naar concrete uitvoeringsplannen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?