Dico terrein te Uden

Land van Dico, Uden

Het bedrijventerrein waarop bedden- en matrassenfabriek DICO was gevestigd, heeft jarenlang vrijwel volledig braak gelegen. Het terrein ligt direct ten zuiden van het centrum van Uden en bood mooie kansen als herontwikkeling binnen het stedelijke gebied van de gemeente Uden op korte afstand van alle voorzieningen. De ontwikkeling van Veldmolen C.V. betreft de realisatie van bijna 200 grondgebonden woningen en maximaal 25 appartementen. Dit alles in een groene wijk met deels een stedelijk en deels een dorps karakter. AGEL adviseurs heeft de bestemmingsplanprocedure, evenals tal van omgevingsonderzoeken verzorgd.

Een toekomstbestendig bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is in samenwerking met de gemeente Uden zodanig opgesteld dat de voorgestane stedenbouwkundige kwaliteit van het plan juridisch is gewaarborgd. De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn leidend geweest voor de opzet van de planregels, waarmee het plan optimaal aansluit bij de specifieke ontwerpgedachte van de stedenbouwkundige, de verkeerskundige, de omwonenden en de ontwikkelaar. Klimaatadaptatie, duurzaamheid en stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit zijn hierbij belangrijke ontwerp opvattingen geweest.

Het bestemmingsplan is eind 2018 onherroepelijk geworden. Naast het bestemmingsplan zijn onder andere de volgende omgevingsonderzoeken door AGEL adviseurs uitgevoerd:

  • Verkeersanalyse
  • Waterparagraaf
  • Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
  • Quickscan Wet natuurbescherming

 

Kijk ook eens op: landvandico.nl

Benieuwd naar de mogelijkheden?