Afbeelding Omgevingsplan Best

Omgevingsplan Hoge Akker-Speelheide-De Leeuwerik te Best

De woonwijken Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik in Best kampten met een verouderd bestemmingsplan. De gemeente Best heeft dit aangegrepen om ervaring op te doen met de regelgeving en werkwijzen zoals die onder de nieuwe Omgevingswet gaan gelden. Dit op basis van de Crisis- en herstelwet. Samen met de gemeente Best en de bewoners van de wijken is een omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) voor de woonwijken opgesteld.

Een uniek samenwerkingsproces

Het omgevingsplan is tot stand gekomen na een uniek en integraal samenwerkingsproces tussen de gemeente, bewoners en AGEL adviseurs. Tijdens meerdere bijeenkomsten hebben de bewoners adviezen voor het omgevingsplan opgesteld. Deze adviezen hebben aan de basis gestaan van het omgevingsplan. Medewerkers van verschillende afdelingen van de gemeente Best zijn actief betrokken; van ruimte, duurzaamheid en milieu tot vergunningen, handhaving en communicatie. De projectleider van AGEL adviseurs heeft dit proces samen met de projectleider van de gemeente begeleid. Door het organiseren van diverse scrumsessies was het mogelijk om binnen een kort tijdsbestek keuzes te maken en resultaten te bereiken.

Gezond, duurzaam en toekomstbestendig

Een toekomstbestendig omgevingsplan dat bijdraagt aan gezonde fysieke leefomgeving in de wijken was één van de uitgangspunten. Wijkbewoners hebben hiervoor een visie geformuleerd. AGEL adviseurs heeft deze visie, samen met de gemeente Best, vertaald in het omgevingsplan en in een ‘Inspiratieboek voor een gezonde fysieke leefomgeving’. Dit geeft inspiratie om samen te werken aan toekomstbestendige wijken met aandacht voor wateroverlast, biodivers groen, luchtkwaliteit, openbaar gebied en energiemaatregelen.

Het omgevingsplan

Uiteindelijk is een omgevingsplan vastgesteld waarin de stedenbouwkundige- en welstandseisen per wijk zijn beschreven en in de planregeling zijn geborgd. Duurzaamheidsmaatregelen worden niet afgedwongen, bewoners worden geïnspireerd en verleid. Dit alles op basis van een vernieuwende aanpak waarin participatie en omgevingsdialogen een grote rol spelen. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Benieuwd naar de mogelijkheden?