Bestemmingsplan wellnessresort en ontwikkeling natuur Boswachterij Chaam vastgesteld

Ontwikkeling wellness en natuur Boswachterij Chaam

Rust, ruimte, ontspanning en natuurbeleving zijn de belangrijkste ingrediënten voor de nieuwe bestemming op en rond het voormalige Weidebad in Chaam. Het gebied van de Boswachterij Chaam wordt ingericht als een recreatief natuurgebied (45 ha) met uiteenlopende functies voor vrijetijdsbesteding, dagrecreatie en natuurbeleving. Het plan is enerzijds gericht op het ontwikkelen en versterken van de natuurbeleving van het gebied (door het versterken van de natuurwaarden en de recreatieve waarden van het gebied) en anderzijds door de realisatie van een recreatieve poort gericht op hoogwaardige leisurevoorzieningen. De voorzieningen zijn gericht op informatie en educatie over de regio en natuur, recreatie, horeca en leisure (hotel en wellness). Door deze functies binnen het plangebied te combineren wordt een grote impuls gegeven aan de ontwikkeling van het landschap en de natuur, de recreatieve waarde van het gebied en toeristische economie in de regio.

In nauwe samenwerking met de initiatiefnemers van Eigen Thermen Resort, Staatsbosbeheer en gemeente Alphen-Chaam heeft AGEL adviseurs een ruimtelijke visie en het bestemmingsplan opgesteld. De natuurvereniging Mark en Leij heeft hierbij belangrijke input geleverd en ervoor gezorgd dat het plan een belangrijke meerwaarde voor de natuur heeft. AGEL adviseurs heeft ook diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd, zoals een onderzoek naar de geluidbelasting vanwege de toename van verkeer op de natuur en een onderzoek naar stikstofdepositie.

Benieuwd naar de mogelijkheden?