???????

Ontwikkeling zonnepark op voormalige stortplaats Etten-Leur

GroEnergie Groep B.V. – Dronten / Breda heeft het initiatief opgevat om op een voormalige stortplaats aan de Bollendonkseweg in Etten-Leur een zonnepark te ontwikkelen. Een ontwikkeling die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame energievoorziening én die leidt tot een duurzaam ruimtegebruik. De ontwikkeling was op basis van het bestemmingsplan niet mogelijk, waarop AGEL adviseurs heeft ondersteund om het zonnepark vergund te krijgen.

Van initiatief tot vergunningverlening

AGEL adviseurs heeft de coördinatie van de omgevingsonderzoeken verzorgd en heeft in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, waarin de haalbaarheid van het plan wordt aangetoond. Voor het plan is inmiddels SDE+-subsidie aangevraagd; zodra die subsidie is toegekend zal de realisatie snel volgen.

De gemeente Etten-Leur heeft in november 2019 een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan verleend om op de voormalige stortplaats aan de Bollendonkseweg een zonnepark te ontwikkelen. Op basis van deze vergunning kan het terrein van een voormalige vuilstort nu nuttig gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen op een oppervlakte van circa 9,8 hectare. Hiermee kan zo’n 10 Megawatt aan elektrisch vermogen worden opgewekt, dat gelijk staat aan het stroomverbruik van ongeveer 2.600 huishoudens.

Benieuwd naar de mogelijkheden?