Trip Van Zoudtlandtkazerne, Breda

In februari 2017 start de bouw van de twee identieke torens op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne. De twee legeringstorens worden aan elkaar gespiegeld en zullen precies hetzelfde eruit gaan zien, ze komen te staan naast de eerste toren die dit jaar is opgeleverd. De nieuwe torens zijn zullen ook aan de binnenkant het zelfde worden ingericht. Zo krijgen de beide toren 134 kamers met negen bouwlagen waarvan acht (logie)verdiepingen.

Bouwen met BIM

Met behulp van een 3D modelleerprogramma uitgewerkt in BIM zijn de torens bouwkundig ontworpen. Door de aspectmodellen van de overige disciplines (constructie, installatie, etc) te koppelen aan het bouwkundige model worden foutjes makkelijker getraceerd. Door het gebruik van BIM wordt een project op voorhand goed uitgewerkt en het werk voorbereid waardoor de faalkosten in de uitvoering teruglopen.

Duurzaamheidsaspect van de torens

De daken van beide torens worden voorzien van zonnepanelen en zonnecollectoren. Op elk dak zullen 220 zonnepanelen / – collectoren worden geplaatst die in totaal een vermogen hebben van 73.000 Wp (Watt piekvermogen). De zonnecollectoren zorgen ervoor dat het water in de gebouwen wordt verwarmd en de zonnepanelen zorgen voor de stroomvoorziening  Daarnaast zijn de torens goed geïsoleerd zodat de temperatuur in het gebouw niet veel wordt beïnvloed door de temperatuur van buiten.

Ontwerpen van de torens

Wij van AGEL adviseurs zijn trots mee te mogen werken aan de bouw van deze twee torens. Vanaf de aanbesteding van het project tot aan de oplevering zullen wij betrokken zijn bij dit mooie en duurzame project. AGEL adviseurs is leverancier van de volgende producten en diensten binnen dit project:

  • Bouwkundig tekenwerk van de torens in fase definitief ontwerp
  • Bouwkundig tekenwerk van de torens in de fase uitvoeringsontwerp;
  • Verdere uitwerking in fase werkvoorbereiding;
  • Bouwkundige vooropnames omliggende bebouwing en bestrating;
  • Uitzetwerkzaamheden;
  • Opstellen documenten UAV-gc contractvorming zoals verificatienota’s en verificatiematrix;
  • Het uitvoeren van clach-controles tijdens alle fasen van de werkzaamheden.

Meer informatie

Bent u geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Maarten Abbenhuis (Cluster Coördinator Ruimte/Bouw). Hij praat u graag bij over het project. En wie weet, kunnen wij ook u begeleiden bij de realisatie van uw initiatieven.

Benieuwd naar de mogelijkheden?