Afbeelding Hotel de Duke

Uitbreiding Hotel The Duke

Businessclub The Duke had het voornemen om het bestaande clubgebouw bij de golfbaan aan de Slotenseweg in Nistelrode uit te breiden met een congresruimte en een luxe hotelaccommodatie met circa 20 kamers. AGEL adviseurs heeft geadviseerd in de planologische procedure en de bestemmingsplanprocedure en heeft de bijbehorende omgevingsonderzoeken verzorgd.

Een goed begin is het halve werk

De golfbaan en het clubgebouw zijn ingepast in een natuurrijke omgeving. Een gedeelte van de gronden waarop de uitbreiding was gepositioneerd, maakte daarnaast onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant. De wens was dan ook om vroegtijdig inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen en de kansen en aandachtspunten voor de bestemmingsplanprocedure. AGEL adviseurs is gestart met een quickscan omgevingsonderzoeken. Op basis hiervan is een strategische aanpak voor het vervolgtraject bepaald.

Bouwen in het Natuurnetwerk Brabant

De uitbreidingslocatie was deels gelegen binnen het Natuur Netwerk Brabant. Het in beeld krijgen van de invloed van het plan op de natuur was een belangrijke basis. Hierop zijn diverse natuuronderzoeken uitgevoerd. Om de natuur die verloren ging te compenseren is een compensatieplan opgesteld, waardoor is voldaan aan alle eisen die de provincie Noord-Brabant hiervoor heeft. Hierdoor werd de uitbreidingswens van de initiatiefnemer gecombineerd met een investering in de nieuwe aanleg van natuur.

Benieuwd naar de mogelijkheden?